Valtion tutkimus- ja kehitysrahoitus vähenee 42 miljoonaa

|
Uutinen
Kuuntele

Valtion t&k-rahoituksen määrä vähenee tänä vuonna edellisvuodesta 42 miljoonaa euroa. Valtion talousarvion määrärahoja ja myöntövaltuuksia kohdennetaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan vuonna 2014 yhteensä 1 955 miljoonaa euroa, kertoo Tilastokeskus.

Julkisen tutkimusrahoituksen osuudeksi bruttokansantuotteesta arvioidaan 0,99 prosenttia.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus nousee 7 miljoonaa euroa 991 miljoonaan euroon ja hallinnonalan osuus valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksesta ylittää 50 prosenttia. Työ- ja elinkeinoministeriön osuus laskee 48 miljoonaa euroa pääosin Innovaatiorahoituskeskus Tekesin jakaman rahoituksen vähenemisen myötä. TEM:in rahoitus on 640 miljoonaa euroa ja osuus kaikesta rahoituksesta kolmannes. Muiden hallinnonalojen osuudet jäävät muutamiin prosentteihin.

Tieteen edistämiseen eniten

Yhteiskuntapoliittisen tavoitteen mukaan suurin pääluokka on yleinen tieteen edistäminen 49 prosentin osuudellaan. Luokan 963 miljoonaa euroa koostuu valtaosin yliopistojen tutkimusvaroista ja Suomen Akatemian tiederahoituksesta.

Teollisen tuotannon ja teknologian edistämistä rahoitetaan 350 miljoonalla eurolla, mikä vastaa 18 prosentin osuutta. Yhteiskuntapolitiikan ja -palveluiden tutkimukseen suuntautuu 262 miljoonaa euroa ja energiatutkimusta harjoitetaan 176 miljoonalla eurolla.