Valtio on pettämässä lupauksensa Aalto-yliopiston lisärahoituksessa

|
Uutinen
Kuuntele

Yritykset tai valtio eivät investoi uusien vientituotteiden kehittämiseen. TEKin mukaan uhkana on vientitulojen hiipuminen.

TEK on huolissaan jatkuvasta tieteen rahoituksen laiminlyönnistä.  
 
Yksi konkreettinen esimerkki tästä on se, että valtio on pettänyt lupauksensa Aalto-yliopiston lisärahoituksesta. Lisärahoitusta on jäänyt saamatta yhteensä yli 100 miljoonaa euroa sovitusta. Uudessa budjettikirjassa Aalto-yliopiston määrärahoista on jälleen leikattu yli 20 miljoonaa euroa.
 
TEKin koulutuspolitiikasta vastaava johtaja Kati Korhonen-Yrjänheikki pitää vastuuttomana resurssien leikkaamista osaamispohjaisen viennin ja työllisyyden moottorilta.
 
- Aalto-yliopisto on jo osoittanut huomattavaa tuloksellisuutta muun muassa synnyttämällä osaamisintensiivisiä start-up yrityksiä ja niiden myötä työpaikkoja. Kansainvälisen vertailun (Leiden ranking) mukaan Aalto on maailman kymmenen parhaimman yliopiston joukossa, kun mittarina on teollisuuden kanssa yhteistyössä tehdyt julkaisut. Yliopisto on myös tehnyt viime vuosina useita kansainvälisiä professoreiden huippurekrytointeja.
 
- Aallon budjettirahoitus on saatava vakaalle ja pysyvälle pohjalle, jotta yliopisto voi täyttää sille annetun tehtävän kansallisen kilpailukyvyn vahvistamisessa, Korhonen-Yrjänheikki vaatii.
 
TEKin havainnon mukaan Suomen lähihistorian hallitusten ohjelmissa kirjaukset panostamisesta vientiteollisuuden tarvitsemaan osaamiseen ja innovaatioihin ovat olleet enemmän sanoja kuin tekoja. 
 
- Rinteen budjettiesitys jatkaa valitettavasti samaa linjaa. Kun uusien vientituotteiden kehittämiseen eivät investoi yritykset eikä valtio, vientitulot hiipuvat ja suomalaisten hyvinvoinnin pohja rapautuu, Korhonen-Yrjänheikki kiteyttää.
 
Lisätietoja: Kati Korhonen-Yrjänheikki 040 700 3335