Valmetin Ylemmät Toimihenkilöt ry on YTN:n vuoden yritysyhdistys

|
Uutinen
Kuuntele

Ylempien toimihenkilöiden vuoden yritysyhdistys 2015 löytyi Valmetilta. Uudesta yhdistyksestä on kasvanut nopeasti vahva ja yhtenäinen vaikuttaja konserniin.

Valmetin Ylemmät Toimihenkilöt ry on valitty neuvottelujärjestön vuoden yritysyhdistykseksi. Vuoden yritysyhdistyksen valitsi YTN:n yritysyhdistysryhmä.

Valmetin Ylemmät Toimihenkilöt ry on koonnut menestyksellisesti yhteen konsernin eri yhtiöiden asiantuntijoita ja esimiehiä toimimaan kaikkien yhteiseksi hyväksi.

Vuonna 2015 yhdistys on myös saavuttanut merkittävän askeleen edunvalvonnassa: se neuvotteli ansiokkaasti jo vakiintuneen korvaustason mukaisen paikallisen sopimuksen ylemmille toimihenkilöille, kun työnantaja esitti heikennyksiä matka-ajan korvauksiin. Sopimus syntyi lopulta työehtosopimuksen mukaisen erimielisyysprosessin kautta, joka osaltaan määrittää korvaustason koko teknologiateollisuuden alalle ja tarjoaa selkeän toimintamallin muille yritysyhdistyksille.

Yritysyhdistysryhmä kiittää erityisesti palkitun yhdistyksen periksiantamatonta asennetta: neuvotteluja käytiin sitkeästi lähes vuosi, eikä omista tavoitteita tingitty painostuksesta huolimatta. Yritysyhdistys hoiti asian koordinoinnin ja viestinnän esimerkillisesti Valmetin eri yksiköiden noin 2400 ylemmän toimihenkilön kesken ja onnistui luomaan vahvan yhteisön konsernin kahtiajaosta huolimatta.

- Haluamme valinnalla korostaa yritysyhdistysten tärkeää roolia edunvalvonnassa ja vaikuttamisessa. Yhdistykset kokoavat yhteen yrityksen ylemmät toimihenkilöt ja toimivat sekä itsenäisesti että henkilöstönedustajien avulla tehostamassa paikallista ylempien toimihenkilöiden edunvalvontaa, painottaa YTN:n yritysyhdistysryhmän puheenjohtaja Ainokaisa Saarinen.

- Erityisen merkittävä rooli yhdistyksillä on yrityksen tai konsernin suurissa muutostilanteissa ja paikallisen sopimisen mahdollisissa tulevissa muutoksissa, hän jatkaa.

Kunniamainonta Microsoft Salon Ylemmät Toimihenkilöt MSY ry:lle

Microsoft Salon Ylemmät Toimihenkilöt MSY ry:lle myönnettiin kunniamaininta mediasuhteiden esimerkillisen hyvästä hoidosta sekä jäsenistön toiveiden mukaisesta aktiivisesta, ulospäin suuntautuneesta ja suositusta yhdistystoiminnasta.

Tunnustukset jaettiin YTN:n yritysyhdistysseminaarissa Tampereella 24.10.2015.