Vahanen Oy on Suomen paras kesätyönantaja

|
Uutinen
Kuuntele

Akavan opiskelijoiden mukaan Vahasella kesätyön ja opiskelun yhdistäminen onnistuu hyvin. Kiitosta tuli myös hyvästä perehdytyksestä ja myöhemmistä työllistymismahdollisuuksista.

Vahanen Oy on valittu vuoden 2016 Suomen parhaaksi kesätyönantajaksi. Voittajan valitsi Akavan opiskelijoiden raati, jonka puheenjohtajana toimi oikeus- ja työministeri Jari Lindström.

Raati painotti valinnassaan työnantajien halua sitoutua nuoriin kesätyöntekijöihin. Voittaja erottui edukseen erityisesti panostamalla työntekijän kokonaisvaltaiseen perehdytykseen sekä myöhempiin työllistymismahdollisuuksiin yrityksessä.

- Kesätöiden tarjoaminen on panostus tulevaisuuteen. Se antaa yrityksille mahdollisuuden sitouttaa nuoria ja motivoituneita työntekijöitä yrityksen toimintaan; kesätyöntekijöiden avulla luodaan yhteyksiä nuoriin osaajiin ja saadaan uusia ideoita yrityskulttuurin ja toimintatapojen kehittämiseksi, sanoo palkinnon ojentanut oikeus- ja työministeri Lindström.

Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Henna Hirvonen kiittää Vahanen Oy:tä joustavista mahdollisuuksista yhdistää kesätöitä opintoihin.

– Työelämän ja koulutuksen tiivis yhteistyö on entistä tärkeämpää. Oppilaitoksissa opittua tietoa on tärkeä päästä soveltamaan käytäntöön jo opiskeluaikana. Monipuoliset työtehtävät ja kesätyöntekijän ohjaaminen ja kannustaminen edesauttavat nuorta kehittämään osaamistaan. Myös työssä opittuja tietoja ja taitoja on pystyttävä tunnistamaan ja hyväksilukemaan paremmin osaksi opintoja.

Akava haluaa palkinnollaan muistuttaa, että kesätyö on nuorille tärkeä ikkuna omaan alaan ja laajemmin työelämään.

– Opiskeluaikaista työkokemusta pidetään merkittävänä myöhempää työllistymistä edistävänä tekijänä. Työelämätaidot, verkostoituminen ja oman osaamisen soveltaminen käytäntöön ovat asioita, joita nuorten itsensä ohella myös tulevat työnantajat arvostavat, lisää Hirvonen.

Suomen paras kesätyönantaja -palkinto jaettiin tänä vuonna yhdeksättä kertaa yli 100 ehdotuksen joukosta.

 
Avainsanat: