Vääriä käsityksiä persoonallisuuden merkityksestä työelämässä

|
Uutinen
Kuuntele

Työelämässä aktiivisuus, sosiaalisuus ja ekstroversio ovat nousseet ”hyvän tyypin” tunnusmerkeiksi. Psykologian emeritaprofessori Liisa Keltikangas-Järvinen pohtii teoksessaan, miksi persoonallisuus ja temperamentti ovat nousseet työelämässä niin keskeiseen asemaan.

Psykologian emeritaprofessori, tutkija Liisa Keltikangas-Järvinen suomii kirjassaan varsin kärkkäästi persoonallisuuteen liitettyjä vääriä mielleyhtymiä ja kritisoi samalla myös rekrytointien yhteydessä käytettäviä persoonallisuustestejä.

Keltikangas-Järvisen teos on tieteelliseen näyttöön nojaava yleistajuinen kuvaus ihmisen temperamentti- ja persoonallisuuspiirteistä. Kirjoittaja selventää myös käsitteitä. Esimerkiksi sosiaalisuus on halua olla ihmisten seurassa, sosiaaliset taidot taas kykyä olla ja toimia muiden kanssa. Esimiehelle sosiaaliset taidot ovat tärkeitä, mutta sosiaalisuus, joka usein ilmenee tunteellisuutena ja haluna olla samaa mieltä muiden kanssa, taas harvemmin tukee menestymistä johtotehtävissä.

Onkin tärkeää pitää mielessä, ettei persoonallisuus kerro mitään ihmisen tavoitteista, kyvyistä, motivaatiosta tai työsuorituksesta, vaikka arvolatautunut ja katteeton konsulttien työelamäpuhe muuta yrittääkin väittää.

Työelämässä persoonallisuuden korostaminen on suhteellisen uusi ilmiö, josta on kuitenkin tullut vaikeasti kyseenalaistettava totuus. Keltikangas-Järvisen mukaan sosiaaliset ja aktiiviset persoonallisuuspiirteet ovat lähinnä hyvältä kuulostavia termejä, jotka vastaavat nykyajan työelämän odotuksia ja ihmiskuvaa. Siksi niitä pidetään yllä ja vahvistetaan työpaikoilla. Vastaavasti esimerkiksi älykkyydestä on hänen mukaansa muodostunut tabu, älykkyyseroista ei ole soveliasta puhua työpaikalla.

Kirja auttaa lukijaa käsittämään, miksi työelämässä eteen tulevat asiat ovat joillekin vaikeampia kuin toisille. Teos onkin suositeltavaa luettavaa muun muassa esimiestehtävissä toimiville.

Liisa Keltikangas-Järvinen: Hyvät tyypit. Temperamentti ja työelämä. WSOY 2016.