Vaalimyytinmurtaja: Valtuusto ei ole mikään kumileimasin

|
Uutinen
Kuuntele

TEKin asiamies Daniel Valtakari kannustaa äänestämään TEKin valtuustovaaleissa ensi keväänä siksikin, että annettu sähköinen ääni kerryttää jonkin hyväntekeväisyysjärjestön kassaa kolmella eurolla.

Vaalimyytti 1. Ei kannata äänestää

– Ilman muuta kannattaa äänestää. Äänestämällä voi vaikuttaa siihen, että TEKin toiminta heijastaa jäsenkunnan tahtoa, asennetta ja mielipidettä.

Vaalimyytti 2. Ei ainakaan kannata asettua ehdolle

– Kyllä kannattaa. Ehdolle asettumalle voi tuoda esiin omat ja oman kaveripiirin näkemykset. Valtuustoon pääsee kohtuullisella vaivalla ja äänimäärällä.

Vaalimyytti 3. Yhdellä äänellä ei ole merkitystä

– Ehdottomasti on. 30-40 ääntä saattaa jo riittää valtuustopaikkaan. Lisäksi jokainen sähköisesti annettu ääni kerryttää jonkin hyväntekeväisyysjärjestön kassaa kolmella eurolla. Sähköisen äänen antajat voivat lisäksi vaikuttaa siihen, mikä järjestö saa rahaa. Kolmelle eniten kannatusta saaneelle kohteelle jaetaan rahat suhteessa niiden suosioon.

Vaalimyytti 4. En kuitenkaan saa äänestää

– Äänioikeutettuja ovat kaikki TEKin varsinaiset jäsenet, kunniajäsenet ja TFiFin TEKiin kuuluvat varsinaiset jäsenet, jotka ovat 1. tammikuuta 2020 ja äänestyshetkellä jäseniä. Opiskelijajäsenet eivät äänestä TEKin valtuustovaaleissa vaan opiskelijaedustajat valitaan valtuustoon oman prosessin kautta.

Vaalimyytti 5. Tuskin voin asettua ehdolle

– Ehdokkaaksi voivat asettua kaikki äänioikeutetut. Ehdokkaaksi pääsee olemalla yhteydessä johonkin valtuustoryhmään tai jos sopivaa ei löydy, voi omalle porukalle perustaa oman vaaliliiton. TEKin vaalisivustolta löytyy tarkemmat ohjeet, tai voit ottaa yhteyttä minuun sähköpostitse osoitteeseen daniel@tek.fi. 

Vaalimyytti 6.  Valtuusto ei päätä mistään mitään

– Valtuusto asettaa TEKin suunnan ja tavoitteet ja siksi valtuuston mielipide on tärkeä. Valtuusto myös nimittää TEKin hallituksen, joka on tiiviisti mukana järjestön jokapäiväisessä toiminnassa. Valtuusto ei ole mikään kumileimasin, eikä varsinkaan TEKin valtuusto.

Vaalimyytti 7. Vaalit ovat aina samanlaiset

– Väärin. Tällä kertaa vaalikoneen kysymykset pyörivät TEKin strategian ympärillä. Kannamme entistä suurempaa huolta niin ympäristöstä kuin ihmisistä.

Vaalimyytti 8. Itse et äänestä kuitenkaan

– Minäkin äänestän. Äänestäminen on tehty niin helpoksi kaikille. Voi äänestää sähköisesti tai kirjeitse.

Avainsanat: