Uusi työehtosopimus 74 000 ylemmälle toimihenkilölle

|
Uutinen
Kuuntele

Maanantaina 17.2. saatiin kaksi uutta työehtosopimusta, kun ICT- ja tietotekniikan palvelualojen ylempien toimihenkilöiden työehtosopimukset hyväksyttiin Ylemmät toimihenkilöt YTN:n hallituksessa.

Tietoalan uuden sopimuksen piiriin kuuluu noin 70 000 ja ICT-alaan noin 4000 ylempää toimihenkilöä. Kumpikin sopimus syntyi pitkien neuvottelujen jälkeen.

Aloille sovittiin 3,3 prosentin palkankorotukset 25 kuukauden sopimuskaudelle. Palkankorotusten toteuttamisesta neuvotellaan ja mahdollisuuksien mukaan sovitaan ensin paikallisesti yritys- tai työpaikkakohtaisesti.

Mikäli paikallista sopimusta ei saavuteta, tulee maaliskuussa 2020 palkkoihin 1,3 prosentin yleiskorotus, joka tulee kaikille sopimuksen piirissä työskenteleville ylemmille toimihenkilöille. Helmikuussa 2021 palkat nousevat 1,2 prosentin yleiskorotuksella ja lisäksi työnantaja jakaa 0,8 prosentin korotuksen.


Kiky-tuntien tilalle palkallista työtä

Palkattomien kiky-tuntien poistaminen oli keskeinen tavoite kummallakin sopimusalalla. Tähän tavoitteeseen päästiin, kun ilmaisen työn tekeminen loppuu. Kiky-tuntien vastineeksi työnantaja sai mahdollisuuden teettää 16 palkallista lisätyötuntia ylemmillä toimihenkilöillä. Lisätyötuntien teettämiselle tarvitaan perusteltu tuotannollinen tarve. Tietyin perustein ylemmällä toimihenkilöllä on mahdollisuus kieltäytyä tästä työstä.

Työnantajalla on myös mahdollisuus järjestää vuosittain kahdeksan tuntia palkallista koulutusta niin sanotun normaalin työajan ulkopuolella.

Helmikuussa on vihdoin saatu sovittua useita yksityisen sektorin työehtosopimuksia, mutta noin 20 YTN:n sopimusta on vielä uudistamatta. Neuvottelut jatkuvat edelleen esimerkiksi suunnittelu- ja konsulttialalla sekä energia-alalla.

Neuvotteluja käydään myös julkisen puolen osalta, jossa sopimuksia neuvottelee Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO.