Uusi hankintadirektiivi painottaa laatua

|
Uutinen
Kuuntele

Viranomaiset voivat jatkossa painottaa julkisissa hankinnoissa aiempaa enemmän esimerkiksi laatua ja ympäristöarvoja.

Euroopan parlamentti hyväksyi tammikuussa uuden julkisten hankintojen EU-tason lainsäädännön.

Viranomaiset voivat jatkossa hinnan ja elinkaarikustannusten lisäksi painottaa julkisissa hankinnoissa aiempaa enemmän laatua, ympäristöarvoja, sosiaalisia näkökohtia ja innovatiivisia ratkaisuja. Kriteeri kokonaistaloudellisesti edullisimmasta tarjoajasta oli myös palkansaajajärjestöjen tavoitteena.

Seuraavaksi direktiiveistä äänestetään Euroopan unionin neuvostossa. EU-jäsenmailla on kaksi vuotta aikaa toimeenpanna direktiivit niiden voimaantulosta.

Työ- ja elinkeinoministeriö uudistaa parhaillaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä. Työryhmien määräaika päättyy huhtikuun 2015 lopussa. Kokonaisuudistuksessa hyödynnetään direktiivin tarjoamat uudet mahdollisuudet, tarkastellaan kansallisia kynnysarvoja ja luodaan hankinnoille valvontamekanismi.