Uudenmaan OTTY on nyt Työnhakuveturi

|
Uutinen
Kuuntele

Työnhakuveturi tukee korkeakoulutettujen työnhakua Uudellamaalla. Esimerkiksi vertaisryhmävalmennukseen osallistuneista yli 60 prosentin työttömyys on päättynyt.

Korkeakoulutetut työttömät eivät saa tällä hetkellä tarpeeksi apua työnhakuunsa TE-toimistoista. Tänään lanseerattu Työnhakuveturi tukee muun muassa työttömiä ja työttömyysuhan alaisia tekkiläisiä työnhaussa. Aiemmin toiminta tunnettiin nimellä Uudenmaan OTTY.

Tarjolla on vähintään kerran kuukaudessa asiantuntijavalmennuksia työnhakuun liittyvistä teemoista. Lisäksi osallistujat voivat lähteä mukaan työllistymistavoitteiseen vertaisryhmävalmennukseen, Työnhakuboosteriin. Ryhmässä eri alojen osaajat pääsevät oppimaan uutta ja jakamaan omaa osaamistaan. Intensiiviset vertaisryhmävalmennukset kestävät noin kaksi kuukautta.

– Tuemme mukaan tulevia omaehtoiseen työllistymiseen. Tavoitteena on, että kahden kuukauden jakson jälkeen jokaisella olisi kirkkaasti selvillä, mitkä ovat henkilökohtaiset osaamisen keihäänkärjet. Ryhmässä myös paneudutaan siihen, miten myydään omaa osaamista, korostaa projektipäällikkö Risto Säynäväjärvi.

Yli 40 prosenttia löytänyt uuden työpaikan

Osallistujat ovatkin saaneet todellista apua työllistymiseensä Työnhakuveturin valmennuksista. Palautteiden keskiarvo on ollut 4,6 asteikolla 1–5, ja vertaisryhmävalmennuksiin osallistuneista lähes kahden kolmasosan työttömyys on päättynyt.

– Yli 40 prosenttia on löytänyt uuden työpaikan ja vajaa 20 prosenttia on päässyt johonkin koulutukseen, Säynäväjärvi laskee.

Työhakuboosterin toiminta keskittyy erityisesti yli 50-vuotiaiden, pitkäaikaistyöttömien ja pitkään työttömänä olleiden vastavalmistuneiden auttamiseen. Luennoille on tänä vuonna osallistunut yli tuhat kävijää ja vertaisryhmiin noin sata. Osallistujamäärät ovat kasvaneet viime vuodesta 40 prosenttia.

– Vertaistukiryhmätoiminta toimii parhaiten meidän eri hankkeista. Tämä tuottaa valtakunnallisestikin tosi hyvää tulosta. Uudenmaan TE-toimisto haluaa tukea tällaista toimintaa, sillä tulokset ovat erinomaisia, painottaa Uudenmaan TE-toimiston johtaja Jarmo Ukkonen.

Mukana olevat kahdeksan akavalaista jäsenliittoa rahoittavat Työnhakuveturin asiantuntijaluentoja, jotka on suunnattu liittojen jäsenille. Vertaisryhmävalmennus on Uudenmaan ELY-keskuksen rahoittamaa, ja se on avointa kaikille Uudellamaalla asuville työttömille ja työttömyysuhan alaisille.

Palautetta asiantuntijavalmennuksiin ja vertaistukiryhmiin osallistuneilta
  • ”Sain taas puhtia työnhakuun. Sain paljon lisätietoa. Materiaali oli todella hyvä.”
  • ”Ymmärsin, miten suuri merkitys on motivaatiolla ja että työtä on haettava muullakin tavalla kuin ilmoituksiin vastaamalla. Tajusin, että en ole kahlittu kauan sitten valittuun opiskelualaan.”
  • ”Viilasin CV:ni huippuunsa, sain hyviä kommentteja ja konkreettisen työkalun hakemusten tekemiseen. Harjoittelen hissipuhetta lisää ja kiteytän osaamistani ryhmän opeilla.”
  • ”Selkiytyi, mitä haluaisin tulevaisuudessa tehdä ja millaisissa tehtävissä olisin hyvä. Osaan nyt eritellä osaamistani ja tuoda sen esiin.”

 

Avainsanat: