Uuden ajan teekkarit

|
Blogimerkintä

Nykyiset teekkarit ovat hyvin epäitsekkäitä ja haluavat pikemminkin hyvää läheisilleen ja koko ihmiskunnalle kuin itselleen, paljastavat TEKin tuoreet opiskelijakyselyt.

Pari vuotta sitten selvitimme teekkareiden arvoja. Vastaajat kokivat tärkeimmiksi arvoiksi hyväntahtoisuuden, universalismin ja työn arvostuksen.

Usein ajatellaan, että nuoret arvostaisivat mielihyvää, virikkeisyyttä, suoriutumista ja valtaa, mutta nämä olivat teekkareiden arvojärjestyksessä vasta keskivaiheilla tai häntäpäässä. Verrattuna keskimääräiseen suomalaiseen suurin ero oli työn arvostuksessa. Se on teekkareilla erittäin korkealla.

Teekkarit ovat hyväntahtoisia puurtajia, joita ei perinteet ja muottiin sovittautuminen juurikaan kiinnosta. Teekkareiden arvoprofiili osoittaa, että tulevat diplomi-insinöörimme arvostavat pehmeitä arvoja yli kovien. Ainakin keskimäärin.

Teekkarit ovat myös ahkeria. Vastavalmistuneella diplomi-insinöörillä on keskimäärin 17 kuukautta relevanttia työkokemusta. Liki puolet vastanneista työskenteli myös lukuvuoden aikana. Vakituisessa työsuhteessa heistä oli yli 40 prosenttia.

Tuorein tutkimus kertoo, että viime kesänä neljä viidestä oli ollut töissä. Kesätyön koetaan edistävän uratavoitteita merkittävästi. Uratavoitteiden kannalta kesätyön koki erittäin hyödylliseksi 38 prosenttia. Osaamisen kehittäminen ja oman uran tukeminen olivat lähes yhtä tärkeä motiivi kesätyölle kuin taloudelliset syyt.

Huolestuttavaa on se, että yli 40 prosenttia teekkareista oli usein tai jatkuvasti huolissaan jaksamisestaan. Naiset miehiä useammin. Tätä voi selittää sillä, että asiasta puhuminen ei ole enää sellainen tabu kuin ennen. Yhtä kaikki prosentti on huolestuttavan korkea.

Uraodotuksien osalta teekkarit pitävät kaikkein tärkeimpinä mielenkiintoisia työtehtäviä. Arvostuksessa korkealle yltävät myös kehittyminen työssä sekä työn ja muun elämän tasapaino. Varmaa toimeentuloa arvostetaan myös korkealle.

Mielenkiintoista on se, että johtotehtäviin etenemistä arvostettiin kaikkein vähiten. Sen sijaan kohtuullista työmäärää arvostettiin huomattavasti enemmän. Urakiidon tilalle ovat tulleet pehmeät arvot.

Tämä kaikki kertoo mielestäni siitä, että työmarkkinoille on tulossa aivan uudenlainen sukupolvi. Se on erilainen kuin jota itse koen edustavani. Tämä muutos on tervetullut.

Pehmeät arvot, inhimillisyys sekä perhe-elämän ja vapaa-ajan arvostaminen ovat asioita, joilla luodaan kestävää työelämää ja elämää.

 

Kirjoitus on julkaistu Tekniikka&Talous-lehdessä 21.2.2020

Avainsanat: