Utvecklandet av kunnandet måste göras enklare under den tid man är arbetslös

|
Uutinen
Kuuntele

Enligt TEK måste utvecklandet av kunnandet göras enklare och mer systematiskt än tidigare.

En högutbildad arbetslös person måste friare få utveckla sitt eget kunnande med hjälp av examina, studiehelheter eller enskilda kurser och ett tillstånd från arbets- och näringsbyrån ska inte vara ett villkor för detta.

Man kan inte alltid själv fastställa behovet av att utveckla sitt kunnande och i dessa fall skulle arbets- och näringsbyråerna kunna samarbeta aktivare med centralerna för kompletteringsutbildning inom den tekniska branschen.

En arbetsgrupp inom undervisnings- och kulturministeriet grubblar för närvarande på hur man skulle kunna öka möjligheterna för arbetslösa att utveckla sitt kunnande och delta i utbildning. Arbetsgruppen har för avsikt att slutföra sitt arbete före slutet av mars och därefter överförs förslagen till lagberedning.