Uraillat – kevät 2015

|
Uutinen
Kuuntele

Kevään urailtojen aiheita ovat muun muassa työnhaku, motivaatio ja viestintä.

Motivaation ja vuorovaikutuksen merkitys itsensä kehittämisessä

Helsinki ti 20.1. klo 17.00. Ilmoittaudu viimeistään 13.1.

Mitä on motivaatio ja miten se liittyy ihmisten väliseen vuorovaikutukseen? Miten voit kehittää itseäsi motivaation ja vuorovaikutustaitojen näkökulmasta saavuttaaksesi tavoitteesi paremmin työelämässä? Käsiteltäviä teemoja:

 • Käyttäytymis- ja vuorovaikutustyylit työpaikoilla – tunnista itsesi ja toiset
 • Omat vahvuudet ja kompastuskivet käyttäytymisen ja vuorovaikutuksen suhteen 
 • Mitä on motivaatio, mistä se syntyy, miten se kasvaa? 
 • Motivaatiotyylien yleiskuvaus 
 • Omien motivaatiotekijöiden tunnistaminen ja motivaation vahvistaminen
 • Miten hyödynnän tänään oppimaani arjessani heti huomenna? 

Luennoitsijana motivaatiovalmentaja, FM Taru Hermunen-Kuusela, Sirinium (www.sirinium.fi).

 

Onnistunut työnhaku

Lappeenranta ma 26.1. klo 17.00. Ilmoittaudu viimeistään 19.1.

Jyväskylä ke 11.2. klo 16.30. Ilmoittaudu viimeistään 4.2. Huom! Aloitusaika.

Tule kuulemaan jokaisen työnhakijan peruspaketti. Mitkä tekijät vaikuttavat onnistuneeseen työnhakuprosessiin:

 • Työn hakeminen tänä päivänä – eri kanavat
 • Millainen on hyvä CV?
 • Miten analysoin työpaikkailmoituksia?
 • Millainen on hyvä hakemus?
 • Miten näytän aktiivisuuteni työnhakuprosessin aikana?
 • Erilaisia haastatteluita ja haastattelijoita
 • Miten valmistaudun haastatteluun?
 • Suosittelijoiden merkitys työnhaussa

Luennoitsijana konsultti, KTM Maaret Kulo, MPS Finland Consulting Oy (www.mps.fi).

 

Viesti, vakuuta ja vaikuta

Tampere to 29.1. klo 17.00. Ilmoittaudu viimeistään 22.1.

Tule kuulemaan vakuuttavasta viestinnästä ja varmista vuorovaikutustilanteiden sujuvuus työssäsi. Käsiteltäviä aiheita:

 • Viestijäkuva ja viestintähistoria
 • Erilaiset vuorovaikutustaidot: mitä taitoja tarvitaan, miten niitä voi kehittää? 
 • Puheenvuorojen rakentaminen
 • Argumentointi
 • Sanaton viestintä
 • Kuuntelemisen taito 
 • Vaikuttaminen ja vakuuttaminen
 • Neuvottelutilanteisiin valmistautuminen

Teemme yksilö-, pari- sekä ryhmäharjoituksia, joiden kautta syvennämme teoriatietoa.

Luennoitsijana kouluttaja, FM Jutta Laino, Ohjaamo (www.ohjaamoon.fi).

 

Stressittömämpi elämä itsensä johtamisen avulla

Lahti ti 3.2. klo 17.00. Ilmoittaudu viimeistään 27.1.

Tässä tilaisuudessa opit kehittämään stressinhallintakykyjäsi ja työhyvinvointiasi. Tilaisuuden teemoina:

 • Itsensä johtaminen työhyvinvoinnin osatekijänä
 • Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin osa-alueet
 • Stressitekijöiden tunnistaminen ja oman kehon kuunteleminen
 • Rennomman elämän luominen erilaisten
 • stressinhallinnan työkalujen avulla
 • Ratkaisukeskeinen toimintatapa tehokkuuden edistäjänä 

Luennoitsijana toimitusjohtaja, valmentaja Anne Karilahti, Valmentamo (www.valmentamo.fi).

 

Työtyytyväisyyttä ja keskittymiskykyä mindfulnessin avulla

Turku ke 4.2. klo 17.00. Ilmoittaudu viimeistään 28.1.

Tule oivaltamaan läsnäolon taidon merkitys työelämässä. Uraillassa kuulet menetelmistä, joista on apua työelämässä jaksamiseen, keskittymiskyvyn parantamiseen ja työtyytyväisyyden lisäämiseen. Illan jälkeen osaat yhden tai useamman mindfulness-harjoituksen. Saat tukea oivaltaaksesi omat vahvuutesi, jotka auttavat onnistumaan, lisäämään työhyvinvointiasi ja saavuttamaan omat tavoitteesi. Käsiteltäviä aiheita:

 • Mitä mindfulness on?
 • Mitä tieteelliset tutkimukset kertovat mindfulnessin hyödyistä, erityisesti työnteon näkökulmasta?
 • Minkälaisia mahdollisuuksia se tarjoaa työssä jaksamiseen, elämänhallintaan, hyvinvointiin, keskittymiskykyyn sekä työnilon ja myönteisten tunteiden lisäämiseen?
 • Miten sitä voi harjoittaa omassa arjessaan?

Luennoitsijana mindfulness-valmentaja ja onnistumisten asiantuntija Aleksi Litovaara, Laidback Productions Ltd (www.aleksilitovaara.com).

 

Jotain uutta uralle, mitä ja miten?

Oulu ma 9.2. klo 17.00. Ilmoittaudu viimeistään 2.2.

Tampere ti 3.3. klo 17.00. Ilmoittaudu viimeistään 24.2.

Tilaisuus on tarkoitettu sinulle, jos alanvaihto mietityttää. Voit olla tällä hetkellä töissä tai työnhaussa – tai molempia! Voit haluta aivan pientä muutosta – tai jopa radikaalia hyppyä tuntemattomaan. Tilaisuuden jälkeen opit tunnistamaan omia vahvuuksiasi, saat käytännön työkaluja ja pystyt tekemään oman konkreettisen toimintasuunnitelman onnistuneeseen alanvaihtoon. Käsiteltäviä teemoja:

 • Alanvaihto mielessä – miten lähestyä asiaa?
 • Löydä oma juttusi – unelmat ja visiot kantavat
 • Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen uralla
 • Miten alanvaihtaja löytää piilotyöpaikkoja?
 • Käytännön vinkkejä alanvaihtajalle 

Luennoitsijana ratkaisukeskeinen valmentaja, KM Riikka Pajunen, Montevista Oy (www.montevista.fi).

 

Oman osaamisen johtaminen – kuinka tulet headhuntatuksi?

Helsinki ti 24.2. klo 17.00. Ilmoittaudu viimeistään 17.2.

Rakennemuutos tuo mukanaan uuden monimuotoisen urakäsityksen. Työn tekemisen tavat ja osaamistarpeet muuttavat muotoaan. Tule kuulemaan headhunterin näkemyksiä työelämän muuttuvista osaamistarpeista ja niiden vaikutuksista suorahakuun. Uraillassa tarkastellaan, kuinka omaa osaamistaan tulee kehittää ja tuoda esille. Käsiteltäviä teemoja:

 • Muuttuvat markkinat – muuttuvat osaamistarpeet. Onko älykkyyden ja kyvykkyyden aika ohi?
 • Kansainvälisen headhunterin ohjeet: Lou Adler & Performance Recruiting
 • Omien vahvuuksien löytäminen ja kehittäminen uravalmennuksessa ja henkilöarvioiden kautta
 • Itsensä brändääminen – mainosmiesten temppu vai oikeata urasuunnittelua?

Luennoitsijana Senior Partner ja toimitusjohtaja, KTM Markku Kaijala, Pro-Source Oy (www.prosource.fi).

 

USAIN – Ajattelunhallinta. “Keskity kuin huippu-urheilija.”

Kuopio to 12.3. klo 17.00. Ilmoittaudu viimeistään 5.3.

Ajanhallinta kuuluu 1900-luvulle; 2000-luvun avainsana on ajattelunhallinta. Illan aikana opit keskittymään jakamattomasti käsillä olevaan tehtävään ja toimimaan stressittä. Tuloksena on vapautunut flow-tila, joka moninkertaistaa työtehosi. Illan aikana opit menetelmät, joiden avulla voit koordinoida tehokkaasti ajankäyttöäsi ja keskittyä niin, että jaksat vielä tuulettaa ennätyssatasella.

Luennoitsijana tutkija ja kouluttaja, PsM Tapani Riekki, Filosofian Akatemia Oy (www.filosofianakatemia.fi).

 

Uudelle uralle?

 – Avain mielekkään työn löytämiseen on omien vahvuuksiensa ja kiinnostustensa tunnistaminen, sanoo ratkaisukeskeinen valmentaja, KM Riikka Pajunen Montevista Oy:sta.
 
Pajunen toivoo, että jokainen hänen urailtaansa osallistuva olisi illan jälkeen saanut lisää virtaa oman uransa suunnitteluun. Lisäksi jokaisella olisi vähintään yksi käytännön työkalu, jolla toteuttaa alanvaihtoa.
 
Mistä tietää, että olisi aika vaihtaa alaa?
 
– Yleisimpiä merkkejä on, että oma työ tai yrityksen toimiala ei enää kiinnosta. Työ vie enemmän energiaa kuin antaa, eivätkä työn vaatimukset kohtaa omaa arvomaailmaa. Huomaat pohtivasi jatkuvasti, mitä tekisit ”isona”.
 
Pajunen antaa neuvon alan vaihtoa miettiville:
 
– Aristotelen sanoin: "Kutsumuksesi on siellä, missä intohimosi kohtaa maailman tarpeet." Mieti, mitä haluat eniten (työ)elämässäsi tehdä, ja kuka haluaisi maksaa sinulle sen tekemisestä.
 
ILMOITTAUDU
Tilaisuudet ovat suosittuja ja täyttyvät pian, joten toimi nopeasti. Katso tarkemmat ilmoittautumistiedot ja ohjeet TEKin verkkosivuilta: www.tek.fi/uraillat. Uraillat on tarkoitettu kaikille TEKin jäsenille. Etukäteen ilmoittautuminen tilaisuuksiin on välttämätöntä tarjoilu- ja tilajärjestelyjen vuoksi.
 
TUTUSTU
Urailtojen tarkempi sisältö, paikat ja luennoitsijoiden esittelyt: www.tek.fi/uraillat.
 

LISÄTIETOJA
Arja Lindfors (09) 2291 2230, arja.lindfors@tek.fi
ja Laura Huuri (09) 2291 2207, laura.huuri@tek.fi 

 

 

Avainsanat: