Unga och politiskt aktiva samlade röster i TEKs val

|
Uutinen
Kuuntele

I TEKs fukllmäktigeval ökade de unga sina platser mest. Största andelen röster gick till politiskt aktiva kandidater. Många platser avgjordes med lottning.

Till TEKs fullmäktige har i medlemsvalet i mars valts 70 ledamöter för inkommande treårsperiod.

Till det största valförbundet valdes Kokoomus (Samlingenspartiet) som representeras i fullmäktige med 17 platser. Yhtenäinen TEK och Teekkarihenki förlorade sin position som det största förbundet, de samlade 16 platser. Det tredje största valförbundet är iTyö med 13 platser. TEKin Nuoret ökade sitt platsantal mest; de fick fem extra platser som höjde dears totala antal platser till 11. Vasemmisto (Vänsterförbundet) fick, som ett nytt förbund i fullmäktige, en plats.

Kvinnornas representation i fullmäktige kommer att vara 49 procent, vilket är en liten ökning från 47 procent av den tidigare fullmäktige. Medelåldern för medlemmarna i fullmäktige är 48, vilket är ett år mer än tidigare. Åldersintervallet för vanliga medlemmar är från 25 till 77.

Röstningen

Antalet röstberättigade medlemmar i TEKs val var nästan 51 000. Antalet kandidater var 481. Röstningsprocenten var 26, vilket ökade röstningsaktiviteten med 14 procent.

Valet förverkligades som ett kombival, där medlemmarna kunde enligt eget val rösta antigen per post eller digitalt. Totalt 13 100 röster lämnades, varav 10 605 gavs elektroniskt. 81 procent av rösterna var elektroniska. Vid det föregående valet 2017 gavs 69 procent av de totala rösterna elektroniskt.

Fullmäktige organiserar sig 3.-4.9 och väljer då en ny styrelse för den kommande treårsperioden.

Röstmagneter

Den ledande röstmagneten i det största södra valområden var ordföranden i TEKs styrelse, Marjo Matikainen-Kallström (kok, Esbo) med 266 röster. Hon samlade också det största antalet röster per kandidat. Det näst mest rösterna, 184, gick till Saara Hyrkkö (vihr, Esbo). Den tredje största andelen röster, 159, gick till Jyrki Kasvi (vihr, Espoo).

Den mest populära kandidaten i det västra valområden var Arto Timperi (yht, Tammerfors) med 100 röster. Den näst mest populära kandidaten i distriktet var Antti Ivanoff (kok, Tammerfors) med 98 röster.

Den största andelen röster i det östra valdistriktet vann Ari Korpelainen (iTyö, Joensuu) med 65 röster, följt av Risto Varalas (yht, Lappeenranta) 60 röster.

De flesta rösterna, 113, i den norra regionen tilldelades Mari-Leena Talvitie (kok, Uleåborg). De näst flest rösterna, 85, gick till Mikko Merihaara (kok, Uleåborg).

Den bästa röstvinnaren i TFiF:s valkrets var Anne Granat-Jukakoski (tfif, Åbo) med 113, följt av 96 röster för Jimmy Nylund (tfif, Helsingfors).

Många kandidater fick ett lika stort antal röster, vilket ledde till att platserna avgjordes med lottning.

Baltic Sea Action Group var favoriten bland dem som röstade digitalt

Vi donerar för varje digitalt given röst 3 euro till godo för miljön. Sammanlagd gavs 10 605 digitala röster vilket bidrog till en pott på 31 815 euro, som vi avrundade till 31 820 euro.

De som röstade digitalt kunde välja sin favorit av sju alternativ. Mest röster fick Baltic Sea Action Group, som får en donation på 14 000 euro för arbete för att skydda Östersjön. På andra plats kom Luonto-liitto och på tredje plats Stiftelsen för naturarvet. Vi donerar 9 750 euro åt Luonto-liittos arbete för att stödja natur- och miljöutbildning för barn och ungdomar samt 8 070 euro åt Stiftelsen för naturarvet. Donationen har fördelats mellan dessa i enlighet med andelen röster som de fått.

TEK:s fullmäktige 2020-2023

TEK:s fullmäktigeledamöter och viceledamöter ordnade enligt jämförelsetal och enligt valområde och valförbund. Efter namnet kommer det personliga röstetalet. 

De 29 ledamöter som blivit invalda för första gången till fullmäktige har ett (u) efter sitt namn. En del av de nya ledamöterna har dock deltagit i fullmäktigearbetet redan under den gångna perioden som viceledamöter eller har varit fullmäktigeledamöter under tidigare fullmäktigeperioder.

Tekniikan Akateemiset ry:s valkrets

Södra valområdet

iTyö
Anu Vaari 77
Seija Kyhälä 76 (u)
Piri Harju 53
Iiro Auterinen 44 (u)
Timo Kallio 42 (u)
Viceledamöter
Mari Siivola 42
Kirsi Kaasinen 36
Noora Koskivaara 35
Bilal Atiye 35
Maija Leino 34
Veikko Porra 34

Kokoomus
Marjo Matikainen-Kallström 266
Sanna Perkiö 119
Lotta Forssell 92
Markku Markkula 91
Tero Anttila 76 (u)
Jouni Särkijärvi 75 (u)
Elina Wanne 62 
Janne Inkilä 55
Viceledamöter
Pirjo Kemppi-Virtanen 50
Petri Orava 49
Katja Rasi 47
Jussi Koskinen 46
Oskari Iivarinen 37
Mika Helenius 35
Eero Ojala 33
Juhani Horelli 30
Timo Nyman 27

SDP
Kaarin Taipale 41 (u)
Viceledamöter
Leena Westlund 32
Olli-Pekka Nyman 18

Yhtenäinen TEK ja Teekkarihenki
Matti Carpen 111 (u)
Risto Linturi 108 (u)
Mikko Salminen 100
Timo Ali-Vehmas 81
Kristiina Hartikainen 74
Mikko Seppäläinen 68
Virpi Paavola 59 (u)
Yrjö Neuvo 48
Viceledamöter
Tarmo Savolainen 48
Reetta Grenman 47
Teemu Muukkonen 43
Olli Nurminen 39
Katja Vahtikari 37
Kirsti Miettinen 36
Sebastian Knight 36
Panu Sainio 36
Heikki Hämmäinen 35

Vihreät
Saara Hyrkkö 184
Jyrki Kasvi 159
Atte Harjanne 121 (u)
Viceledamöter
Mikko Viilo 50
Aino Tuominen 39
Janne Peltola 35
Riku Merikoski 34

TEKin Nuoret 
Juho Salmi 68
Pia Humalajoki 50
Sonja Heikkilä 47 (u)
Pauliina Mäkkeli 43 (u)
Essi Puustinen 41 (u)
Sini Piiparinen 37 (u)
Viceledamöter
Anabel Perez Diaz 35
Antti Saarinen 34
Erkka Mutanen 32
Pipsa Penttinen 32
Salum Abdul-Rahman 30
Aliisa Pietilä 30
Elina Honkanen 28

Vasemmisto
Noora Laak 124 (u)
Viceledamöter
Jani Poikela 22
Erkki Hiltunen 21

Västra valområdet

iTyö
Hannu Eskola 74
Jari Nummikoski 68
Sanna-Maarit Salo 50 (u)
Viceledamöter
Kaisa Juva 39
Leena Näppi 38
Aimo Leskelä 37
Mikko Siitonen 31

Keskusta
Seppo Pietiläinen 37 (u)
Viceledamöter
Kirsi Hassinen 32
Timo Martikainen 31

Kokoomus
Antti Ivanoff 98
Johanna Ahopelto 56
Marjut Seppälä 55
Kari Jussila 45 (u)
Petri Nyberg 43
Viceledamöter
Tero Arvonen 37
Rauno Luoma 36
Juha Koski 36
Ari Anttila 34
Marianne Munkki 29
Matti Höyssä 28

Yhtenäinen TEK ja Teekkarihenki
Arto Timperi 100
Mika Hannula 74
Hannu-Matti Järvinen 66
Mika Uusi-Pietilä 65
Markku Kivikoski 53
Hannu von Essen 51
Elina Sillanpää 49
Viceledamöter 
Sanni Kontinen 44
Essi Sarlin 44
Sanna Nokelainen 44
Ilkka Raatikainen 41
Heli Kellokoski 35
Ville Lahtinen 35
Minna Kantsila 31
Minna Takala 29

Vihreät
Minna Kilpala 74
Minna Haavisto 63 (u)
Viceledamöter 
Katja Nisumaa-Saarela 48
Hannele Piitulainen 42
Jakke Mäkelä 36 

TEKin Nuoret 
Suvi Salomaa 70
Maija Laine 55 (u)
Juho Liljeroos 41 (u)
Viceledamöter 
Markus Karppanen 40
Tomi Vaappo 40
Anna Kuusala 34
Essi Sariola-Leikas 32

Östra valområdet

iTyö
Ari Korpelainen 65
Petro Julkunen 52
Viceledamöter
Sanni Väisänen 33
Juha Korpijärvi 32
Hannu Peni 15

Kokoomus 
Kimmo Koskinen 59
Mari Kallioinen 53 (u)
Viceledamöter
Jussi Kasurinen 29
Pekka Riiali 21
Petteri Laaksonen 21

Yhtenäinen TEK ja Teekkarihenki
Risto Varala 60
Viceledamöter
Esa Halinen 36
Heli Viik 36

TEKin Nuoret 
Liisa Salminen 31 (u)
Viceledamöter
Tuuli Miinalainen 30
Topi Pekonen 29

Norra valområdet

iTyö
Marko Honkalampi 74
Hannele Aikio 40
Jaakko Savola 40 (u)
Viceledamöter
Esko Korhonen 40
Timo Kokkonen 40
Petri Aarnio 32
Mari-Selina Kantanen 25

Kokoomus
Mari-Leena Talvitie 113
Mikko Merihaara 85
Viceledamöter
Markku Hentilä 31
Timo Lindborg 17
Olavi Kangas 13

Vihreät
Jenni Pitko 76
Viceledamöter
Aino-Kaisa Manninen 20
Hannele Lampela 13 

TEKin Nuoret 
Maija Niemi 34 (u) 
Viceledamöter
Matti Särkelä 31
Kati Hannila 26

Tekniska Föreningen i Finland TFiF:s valkrets 

Tfifarna
Anne Granat-Jukakoski 113 (u)
Jimmy Nylund 96 (u)
Jenny Jensèn 91 (u)
Nora Möttönen 77 (u) 
Viceledamöter
Jens Back 69
Zacharias Aarnio 52
Petteri Suominen 27
Evgen Multia 4 


 

Ändringarna i maktrelationerna i TEK:s fullmäktige 2014-2020
  Platsantal 2020-2023 Ändring från 2017 val Platsantal 2017-2020 Platsantal 2014-2017
Valkrets för Tekniikan Akateemiset (66 platser)        
Edunvalvontarengas  32 * * *
iTyö 13 - 13 14
Keskusta 1 - 1 2
Kokoomus 17 - 17 21
SDP 1 - 1 1
Uudistuva TEK  34 * * *
Yhtenäinen TEK ja Teekkarihenki 16 - 5 21 16
Vihreät 6 - 1 7 6
TEKin Nuoret 11 + 5 6 6
Vasemmisto 1 + 1 0 0
Valkrets för TFiF (4 platser)        
TFifarna 4 - 4 4
Sammanlagda antalet invalda ledamöter 70 - 70 70

* Valringarnas namn och valförbunden som ingår i dessa har varierat, varför det inte är möjligt att jämföra ringarna platsantal.

Avainsanat: