Työttömyysturvajärjestelmä on rikki? – ”Ei sentään”

|
Uutinen
Kuuntele

"Kuormaa tulee, mutta siitä selvitään, kun vain kassan talous on hoidettu hyvin", TEKin lakimies Anna Mäki-Jokela vakuuttaa.

Yleinen työttömyyskassa eli YTK lähetti muutama päivä sitten jäsenille jäsenkirjeen, jossa se kertoi olevansa ongelmissa korona-lomautusten ja -irtisanomisten aiheuttaman hakemustulvan kanssa ja varoitti pitkistä maksuviivästyksistä.

Tekniikan akateemiset TEKin lakimies Anna Mäki-Jokela muistuttaa, että kyse on yhden kassan omissa nimissään lähettämästä viestistä, ei koko työttömyysturvajärjestelmän ongelmasta. Samalla Mäki-Jokela vastaa neljään muuhunkin työttömyyskassoja ja ammattiliittoja koskevaan väitteeseen.

1. Kaikki kassat kaatuvat.

– Väärin. Jokaisella Suomen palkansaajakassalla on oma talous sekä omat jäsenet. TEKin jäsenet ovat pääsääntöisesti vakuutettuina KOKO-kassassa ja kassa on järjestelmällisesti tehnyt – ja tekee edelleen – kaiken mahdollisen varautuakseen lomautuksista johtuvaan hakemusruuhkaan. KOKO-kassa kestää kyllä.

2. Ammattiliiton jäsenyys on turhaa, työttömyyskassan jäsenyys riittää.

– Tuskin. Ammattiliitoilla ja työttömyyskassoilla on aivan eri tehtävät.
Ammattiliitot edustavat jäseniään kaikissa työsuhteen vaiheissa työsopimuksen kommentoinnista aina riitojen ratkaisuun asti. Ammattiliiton tehtävä on tukea ja auttaa jäseniään näiden tarvitessa tukea. Tämän lisäksi ammattiliitot toimivat työmarkkinoiden rakenteissa varmistamalla esimerkiksi jäsenistölleen asianmukaiset työehdot.

– Työttömyyskassojen tehtävät on rajattu tarkasti työttömyyskassalaissa. Työttömyyskassa ei voi tarjota jäsenilleen muuta kuin työttömyysturvan toimeenpanoon ja neuvontaan liittyvää palvelua. Periaatteessa työttömyyskassa on kuin vakuutusyhtiö: iso joukko henkilöitä vakuuttaa itsensä työttömyyden varalta. Kun TEKn lakimiehet ja työelämäasiantuntijat pystyvät neuvomaan ja ohjeistamaan jäseniään työsuhde- ja työttömyysturvakysymyksissä, KOKO-kassan henkilöstö pystyy keskittymään työttömyysturvan maksuun.

3. Kassoilla ja ammattiliitoilla pitäisi olla maksimikoko, koska liian isot eivät toimi kriisitilanteissa.

– Ehkä. Työttömyyskassoja valvova Finanssivalvonta on pohtinut, pitäisikö työttömyyskassoilla olla enimmäisjäsenmäärä. Suomen suurimmaksi kasvaneella YTK:lla on nyt noin 460 000 jäsentä ja yhtäkkiä ollaan tilanteessa, johon organisaatio ei ole mitenkään valmistautunut. Voidaan siis kysyä, onko lähes puolen miljoonan palkansaajan kassa jo liian suuri?

– Kriisissä kaikkien fokus on siinä, että lomautetuille tai työttömäksi jääneille henkilöille saadaan päivärahat maksuun oikeaan aikaan ja oikean suuruisena, mutta samalla akuutti kriisi herättää myös huomaamaan järjestelmässä riskejä ja mahdollisuuksia.  Kun kassoja on useampia, tilanne ei välttämättä eskaloidu niin pahasti. Kuormaa tulee, mutta siitä selvitään, kun vain kassan talous on hoidettu hyvin.

4. Työttömyyysturvajärjestelmä on rikki.
 
– Ei sentään. Nyt käsillä olevassa kriisissä ei kuitenkaan ole kyse työttömyysturvajärjestelmän ongelmista, vaan YTK-kassan ulostulo koskee yhden kassan havaitsemia akuutteja haasteita toiminnassaan. Selvää on, että nyt on käännettävä kaikki kivet, jotta päivärahat saadaan maksettua kaikkien kassojen jäsenille nopeasti ja tehokkaasti, mutta toisaalta tämän pitäisi kai olla kassojen jokapäiväinen missio.

– Myös TEK etsii ja pohtii parhaillaan kiivaasti tapoja, joilla lainsäädäntöä ja toimeenpanoa voitaisiin pikaisesti jouhevoittaa. Isot lakimuutokset tai muutokset toimintatavoissa voivat kuitenkin pahimmillaan jopa hidastaa toimeenpanoa, joten sen keskustelun aika on vasta myöhemmin. Nyt on keskityttävä siihen, minkä takia olemme olemassa: turvaamassa jäsentemme toimeentuloa ja huomista.
 
5. Hallitus esittää nyt suuria uudistuksia työttömyysturvaan. Työttömyysturvan alkamista edeltävä viiden päivän omavastuuaika tulisi poistaa eikä lomautuksen perusteella maksettava työttömyyspäiväraha lyhentäisi työttömyyspäivärahan enimmäismaksu aikaa. Tätä kaikkea ei kyllä valtiontalous kestä.
 
– Kestää kyllä. On tärkeää, että työttömäksi tai lomautetuksi jääneet saavat päivärahansa ilman ylimääräisiä viiveitä. On siis hienoa, että työttömyyspäivärahojen viiden päivän omavastuuaika on poistumassa määräaikaisesti. Samoin koronakriisin takia alkanut lomautus ei kuluta työttömyyspäivärahan enimmäisaikaa.

– Kuitenkin kun puhutaan päivärahoista, on aina muistettava varmistaa, että valtion kassasta löytyy maksuvaraa myös kriisin mahdollisesti pitkittyessä. Työttömyysvakuutuksessa maksuvara tulee sinun, minun ja meidän työnantajiemme pussista. Tämä on yhteinen koettelemus koko yhteiskunnalle, jolloin yhdessä tehtävällä lyhyen ja pitkän aikajänteen suunnitelmalla tästä myös selvitään.