Työttömyysturvaan useita muutoksia vuodenvaihteessa

|
Uutinen
Kuuntele

Työttömyysturvaan on tullut vuoden alussa useita muutoksia. Muutokset perustuvat hallitusohjelmaan, hallituksen rakenneuudistukseen sekä työmarkkinajärjestöjen keväällä 2012 solmimaan työurasopimukseen.

 

Työtuloille suojaosa

Soviteltua työttömyyspäivärahaa saava työtön voi ansaita 300 euroa kuukaudessa ilman, että se pienentää hänen työttömyysetuuttaan. Kun tulot ylittävät 300 euroa, ansiopäiväraha sovitellaan eli päivärahasta vähennetään puolet suojaosan ylittävästä työtulosta. Päivärahan ja työtulon yhteissumma voi jatkossa olla suurempi kuin päivärahan perusteena oleva palkka, jos kuukaudessa ansaittu työtulo jää alle 300 euron.

Muutos koskee sekä työmarkkinatukea, peruspäivärahaa että ansiopäivärahaa.

 

Muutoksia työssäoloehtoon ja ansiosidonnaiseen päivärahakauteen

Työttömyyspäivärahan saamisen työssäoloehto lyhenee palkansaajilla 26 viikkoon ja yrittäjillä 15 kuukauteen. Omavastuuaika eli aika, jolta ei työttömyyden alkaessa makseta päivärahaa, lyhenee seitsemästä päivästä viiteen päivään.

Ansiosidonnaista ­päivärahaa maksetaan entisen 500 päivän sijasta vain 400 päivältä, jos henkilön työhistoria on alle kolme vuotta. Ansiosidonnainen päivärahakausi lyhenee 100 päivällä myös silloin, jos työnhakija kieltäytyy ilman pätevää syytä työllistymistä edistävistä palveluista 250 ensimmäisen työttömyyspäivän aikana.

 

Lisäpäiväoikeuden alaraja nousee

Ikääntyneillä pitkäaikaistyöttömillä oli aiemmin oikeus työttömyysturvan lisäpäiviin, jos he olivat täyttäneet 60 vuotta, kun ansiosidonnaisen työttömyysturvan enimmäisaika tuli täyteen. Lisäpäiväoikeuden alaikäraja nousee 61 vuoteen vuonna 1957 ja sen jälkeen syntyneillä.

Järjestelmän yksinkertaistamiseksi luovutaan muutosturvalisästä ja muutosturvan ansio-osasta, joihin liittyy paljon erityisehtoja. Näiden sijasta kaikille maksetaan työllistämistä edistäviin palveluihin osallistumisen ajalta korotusosaa tai korotettua ansio-osaa, joka on nykyisen muutosturvan ansio-osan suuruinen. Korotusosaa ja korotettua ansio-osaa ei enää makseta 20 ensimmäiseltä työttömyyspäivärahapäivältä.


Lisätietoja www.iaet.fi

kommentoi twitterissä: @TeK_akateemiset