Työttömänäkin on monta tapaa päivittää osaaminen

|
Uutinen
Kuuntele

Ammatillisen osaamisen kehittäminen työttömyysaikana kannattaa, mutta miten sen voi tehdä ja mistä voi lähteä liikkeelle?

Noin kolmannes TEKin työttömyystutkimukseen vastanneista arvioi päässeensä varmasti tai mahdollisesti työhaastatteluun aikaisempaa useammin sen ansiosta, että oli kehittänyt ammatillista osaamistaan ollessaan työtön. Kolmasosa arvioi jopa työllistyneensä varmasti tai mahdollisesti sen ansiosta.
 
Luvut ovat kannustavia. Mistä oman osaamisen kehittäminen kannattaa sitten aloittaa? 
 
Ura- ja rekryasiamies Satu Myller TEKin urapalveluista neuvoo selvittämään ensiksi itselle, mihin suuntaan haluaa kehittyä. Sen jälkeen on helpompaa etsiä opintoja, jotka tukevat valitsemaasi suuntaa.
 
– Ensin on hyvä miettiä, mitä osaamista sinulla jo on. Sitten kannattaa yrittää hahmottaa, miten osaamistarpeet muuttuvat ja millaiselle osaamisten yhdistelmälle voisi olla kysyntää tulevaisuudessa – ja missä ovat ne työpaikat, joissa tuota osaamista tarvitaan.
 
– Kehitä siis osaamista, jolla on todennäköisesti kysyntää tulevaisuudessakin, Myller kiteyttää.
 

Miten kehitän osaamistani?

 
61 prosenttia vastaajista oli työttömänä ollessaan pyrkinyt edistämään työllistymistään kehittämällä omaa ammatillista osaamistaan. Myllerin mukaan osaamisen kehittämiseen on monia vaihto­ehtoja.
 
– Voit päivittää olemassa olevaa ammatillista ydinosaamistasi, jotta pysyt ajan tasalla omasta alastasi. Voit myös hankkia aivan uutta osaamista, joka voi mahdollistaa ammatillisesti uuden suunnan. Voit myös laajentaa yleistietojasi eri toimialoista tai toimintatavoista, jolloin seuraava tehtäväsi voi löytyä helpommin myös oman toimialasi ulkopuolelta, Myller listaa.
 
Maksuttomista koulutuksista Myller vink­kaa tutustumaan MOOC-verkkokursseihin esimerkiksi osoitteissa www.edx.orgwww.coursera.org ja www.udacity.com.
 
– Suorita esimerkiksi MIT:n, Yalen, Stanfordin tai Harvardin avoin verkkokurssi. Valitse robotiikkaa, innovaatioiden kaupallistamista, kyberturvallisuutta, data-analytiikkaa, logistiikkaa... Vaihtoehtoja on monipuolisesti. Lisä­bonuksena englannin taitosi vetreytyy!
 
Myllerin mukaan kannattaa lukea ammattikirjallisuutta, osallistua oman ammatillisen verkostonsa toimintaan ja vaikka tarjota osaamistaan vapaaehtoisprojektiin. TE-toimistolla on myös tarjolla korkeakoulutetuille suunnattuja kursseja esimerkiksi projekti- tai liiketoiminnasta.
 
Maksullista täydennyskoulutusta voi löytää yliopistojen täydennyskoulutuskursseista, avoimesta yliopistosta, ammattikorkeakouluista tai yksityisiltä koulutusyrityksiltä. Myös sertifikaatin suorittaminen voi auttaa työllistymään varsinkin it-alalla. Mentorointiprosessiin osallistumallakin voi saada arvokasta, omaa osaamista täydentävää tietoa.
 
Myller neuvoo ottamaan ajoissa selvää TE-toimistosta, vaikuttaako opiskelu työttömyysturvaan.
 
– Vähäisistä harrastusluonteisista opinnoista ei tarvitse ilmoittaa TE-toimistolle, mutta laajemmista sivutoimisista opinnoista sekä tietenkin päätoimisista opinnoista on syytä olla yhteydessä TE-toimistoon ennen kuin aloittaa opinnot. Tietyin kriteerein sivutoimista tai tutkintoon johtavaa koulutusta voi suorittaa myös työttömyystuella, mutta tämä kannattaa aina selvittää omasta TE-toimistosta.
 

Mihin päin suuntaan ja millä ajalla?

 
Kaikkea ei voi opiskella. Työttömyysaikana kannattaakin valita osaamisensa kehittämiselle suunta.
 
– Jos olet jo löytänyt suunnan, selvitä koulutuksen tarjoajat ja ole yhteydessä koulutussuunnittelijaan tai opintoneuvojaan. Ole yhtey­dessä TE-toimistoon ja varmista, että opiskelu on työttömyysturvan kannalta okei.
 
Jos oma suunta ei ole vielä selvillä, Myller neuvoo hyödyntämään TEKin urapalveluiden verkkosivuja tai ottamaan yhteyttä.
 
– Urapalveluista voit saada myös henkilökohtaista apua kehittymissuunnitelmien pohdintaan.
 
Arjen hektisessä rytmissä oman osaamisen kehittämiselle voi olla vaikeaa löytää aikaa. Lapsille pitäisi laittaa ruokaa, koira lenkittää – ja hakea töitä. Minkä neuvon Myller antaa arjen kiireissä kamppaileville?
 
– Jos ajasta on pulaa, hyödynnä kirjaston e-kirjat, joita ei tarvitse hakea tai palauttaa. Aikaa säästyy myös, jos kuuntelet ammatti­kirjallisuutta äänikirjoina. Osallistu webinaareihin tai suorita verkkokurssi kotoa käsin. Ole aktiivinen virtuaalisissa ammatillisissa verkostoissa. Käytä kaikki apu, jota voit saada omasta lähipiiristäsi kodin- tai lastenhoitoon, jotta saat raivattua omaa aikaa työnhaulle ja opiskelulle. Joskus omasta opiskelusta voi tehdä koko perheen harrastuksen – opetelkaa vaikka koodaamaan yhdessä!
 

Kerronko uudesta osaamisestani, kun haen töitä?

 
TEKin työttömyystutkimuksessa selvitettiin myös syitä siihen, miksi osa vastaajista ei ollut kehittänyt osaamistaan työttömyysaikana. Yleisimpinä syinä olivat arvio siitä, että osaamista oli riittävästi tai arvio, että työllistyy nopeasti.
 
– Työnhakijaa, jonka viimeisin koulutus on perustutkinnon suorittaminen 15 vuotta sitten, ei koeta välttämättä kiinnostavaksi, vaikka hän olisikin menestynyt työelämässä. Maailma muuttuu jatkuvasti ja on hyvä osoittaa, että haluaa itsekin kehittyä, uusiutua ja mennä eteenpäin, Myller sanoo.
 
Ja kun on kehittänyt osaamistaan, se kannattaa kertoa ja sitä kannattaa käyttää.
 
– Voit nostaa uutta osaamistasi esille jo CV:n yhteenvetokohdassa sekä tietenkin kurssit- tai koulutusosioissa. Hakemuksessa, työhaastattelussa ja LinkedIn-profiilissa kannattaa kertoa, miten käymäsi koulutus täydentää osaamistasi ja mitä hyötyä siitä on työnantajalle.
 
– Etsi foorumeita, joissa pääset hyödyntämään uutta osaamistasi. Liity samaa teemaa opiskelleiden yhteisöön, jossa osaami­sesi pysyy elävänä ja kehittyy edelleen. 
 
 
 
 
Työttömyyden aikaisella osaamisen kehittämisellä on suuri merkitys henkisen hyvinvoinnin parantumiselle. Se myös antaa uusia uranäkökulmia ja vahvistaa verkostoja. Lähde: TEKin työttömyystutkimus 2013.
 

Kokeile informaatiohaastattelua

Ihmiset kertovat yleensä mielellään työstään ja osaamisestaan. Omaa ammatillista verkostoa kannattaa hyödyntää tietoresurssina – tarvitsemasi tieto voi olla lähempänä kuin luuletkaan. Tee informaatio- eli tiedonkeruuhaastattelukierros:
 
  • Etsi verkostostasi henkilö, joka toimii tehtävässä tai alalla josta olet kiinnostunut. Järjestä  tapaaminen, jossa voit kysyä, millaista osaamista hän on tarvinnut edetäkseen tehtäväänsä tai alalle. 
  • Voit myös selvittää tietyn kurssin hyödyllisyyttä lähestymällä jotakuta saman kurssin käynyttä.
  • Mieti verkostoasi. Tunnetko ihmisiä, joilta voisit saada tarvitsemaasi tietoa? Olisiko heillä kontakteja, joiden puheille he voisivat ohjata sinut edelleen? 
  • Jos verkostossasi ei ole sopivia henkilöitä, kon- taktoi rohkeasti tuntemattomia! Esimerkiksi LinkedInistä voit etsiä sopivia haastateltavia. Samalla oma verkostosi kasvaa.
  • Informaatiohaastattelun luonteeseen kuuluu tietojenvaihto, mutta ei kuitenkaan vapaiden työpaikkojen tiedustelu.
 
Vinkit: Satu Myller

 

Satu Myller
Ura- ja rekryasiamies 
TEKin urapalvelut

 

Avainsanat: