Työolobarometri: Työkykyyn ja työturvallisuuteen panostetaan yhä enemmän

|
Uutinen
Kuuntele

Uuden Työolobarometrin mukaan työkykyyn ja työturvallisuuteen panostetaan työpaikoilla yhä enemmän.

Myös työntekijöiden mahdollisuudet osallistua oman työpaikan kehittämiseen ovat parantuneet. Tiedot käyvät ilmi vuoden 2013 työolobarometrin loppuraportista, jonka työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi tänään 9. syyskuuta. Barometri kuvaa työelämän laadun kehitystä palkansaajien näkökulmasta.

Vaikka työntekijöiden mahdollisuudet osallistua oman työpaikan kehittämiseen ovat parantuneet, silti vain noin puolet vastaajista koki vaikutusmahdollisuudet hyväksi. Ylemmillä toimihenkilöillä on selvästi muita ryhmiä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhönsä.

Työturvallisuus ja työkyky hyvällä tasolla

Barometrin mukaan työympäristön turvallisuus huomioidaan työpaikoilla entistä paremmin. Vastaajista yli kolmanneksen mielestä työpaikalla kiinnitetään paljon huomiota työympäristön turvallisuuteen. Kolme prosenttia sanoi, että turvallisuusseikkoja ei ole lainkaan huomioitu, kun melkein viidennes oli tätä mieltä runsas viisitoista vuotta sitten.

90 prosenttia palkansaajista tuntee työkykynsä hyväksi tai melko hyväksi.

Työolobarometri on tehty joka syksy vuodesta 1992 lähtien. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen yhteydessä tekemiin palkansaajien haastatteluihin.