Työolobarometri: Työ valuu yhä enemmän vapaa-ajalle

|
Uutinen
Kuuntele

Yli 60 prosenttia ylemmistä toimihenkilöistä tekee töitä vapaa-ajallaan, selviää Työolobarometrin 2016 ennakkotiedoista.

Digitalisaatio etenee työelämässä nopeasti. Samaan aikaan työ valuu yhä enemmän vapaa-ajalle, selviää työ- ja elinkeinoministeriön toteuttamasta Työolobarometrin 2016 ennakkotiedoista.

Barometrin mukaan ylemmistä toimihenkilöistä vain 36 prosenttia ei koskaan hoida työasioita vapaa-ajallaan, kun taas neljännes tekee töitä vapaa-ajalla vähintään viikoittain.

Lisäksi kolmannes ylemmistä toimihenkilöistä saa työyhteydenottoja työajan ulkopuolella vähintään viikoittain.


Työaikalaki saatava nykyaikaan

Barometrin tulokset osoittavat, että nykyinen työaikalaki ja työpaikkojen käytännöt eivät toimi tällä hetkellä. Osittain ongelma johtuu työajan seurannan puutteesta. Esimerkiksi TEKin vuoden 2014 selvityksen mukaan yli neljäsosa työpaikoista ei seurannut työaikaa lainkaan.

– Voimassa oleva työaikalaki ei sovellu kovin hyvin asiantuntijatyöhön ja vielä vähemmän uusiin työnteon muotoihin. Lähtökohtaisesti laki tunnistaa sen piiriin kuuluvaksi työksi vain työn, joka tehdään työnantajan työnjohdon alaisuudessa, hänen välineillään ja tiloissaan, kirjoittaa TEKin toiminnanjohtaja Heikki Kauppi blogikirjoituksessaan.

– Varovaisestikin arvioiden ylempien toimihenkilöiden yhteensä tekemän korvauksettoman lisä- ja ylityön sekä saamatta jäävän matka-ajan palkan arvo lasketaan miljardeissa, Kauppi havainnollistaa.

Työaikalakia ollaan parhaillaan uudistamassa.

– Olennaisinta työaikalain uudistamisessa on, että kaikilla palkansaaja-asemassa olevilla – myös ylemmillä toimihenkilöillä – on oikeus määriteltyyn työaikaan sekä siihen, että kaikki työ lasketaan ajasta ja paikasta riippumatta. Lisäksi on tärkeää, että työaika voi joustaa myös työntekijän tarpeista lähtien, itse työntekoa tarpeettomasti haittaamatta, Kauppi korostaa.


Liikkuva työ ja työelämän digitalisaatio näkyvät

Työolobarometrin mukaan myös joustavat työaikajärjestelyt ja etätyö ovat lisääntyneet ylemmillä toimihenkilöillä. Vuonna 2016 ylemmistä toimihenkilöistä etätöitä teki kaksi kolmesta.

Sosiaalista mediaa työssään käytti vuonna 2016 yli 40 prosenttia ylemmistä toimihenkilöistä. Kaikista vastaajista joka neljäs ilmoitti käyttävänsä sosiaalista mediaa työssään.

Sähköisten työtilojen tai pikaviestimien käyttö yleistyi puolestaan ylemmillä toimihenkilöillä 76 prosentista 80 prosenttiin. Kaikilla vastaajilla osuus nousi 47 prosentista 54 prosenttiin.

 

Avainsanat: