Työolobarometri: Suurin osa työntekijöistä tyytyväisiä työajan joustoihin

|
Uutinen
Kuuntele

Neljännes palkansaajista tekee etätöitä ainakin satunnaisesti ja joustavan työajan järjestelmä on käytössä noin 70 prosentilla työntekijöistä, selviää työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometristä.

Työntekijöistä jopa 86 prosenttia on sitä mieltä, että työajat joustavat riittävästi. Etenkin naiset ja 35-44-vuotiaat kaipaisivat vielä enemmän joustoja työaikoihin.

Tiedot käyvät ilmi vuoden 2014 työolobarometrin ennakkotiedoista, jotka työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi helmikuun puolivälissä. Barometri kuvaa työelämän laadun kehitystä palkansaajien näkökulmasta.

Barometrsin mukaan joustavat työajat ovat Suomessa yleisempiä kuin missään muussa EU-maassa.

Työelämä jatkuvassa muutoksessa

Työolobarometrin tulokset vahvistavat käsitystä, että työ on jatkuvassa muutoksessa. Tämä näkyy etenkin ylempien toimihenkilöiden työssä.

Noin puolet työntekijöistä kertoo, että työpaikalla on järjestelty työtehtäviä uudelleen tai otettu käyttöön uusia menetelmiä. Noin 60 prosenttia on kehittänyt työprosesseja tai toimintatapoja ja vajaat 40 prosenttia tuotteita tai palveluita. Työntekijäryhmien väliset erot ovat suuria, ja ylempien toimihenkilöiden kohdalla vastaavat luvut ovat 20 prosenttiyksikköä suuremmat.

Kehittämistyö on sitä yleisempää, mitä suuremmasta organisaatiosta on kyse.

Sosiaalinen media tullut osaksi työtä

Viidennes työntekijöistä käyttää työssään sosiaalista mediaa. Yleisimmin sitä hyödynnetään tiedon hankintaan ja jakamiseen, uuden oppimiseen ja sosiaalisten suhteiden ylläpitämiseen. Vajaa puolet käyttää sosiaalista mediaa konkreettisemmin, esimerkiksi asiakaspalveluun, myyntityöhön tai tuotteiden tai palveluiden kehittämiseen.

Työolobarometri on tehty joka syksy vuodesta 1992 lähtien. Sen tiedot perustuvat Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen yhteydessä tekemiin palkansaajien haastatteluihin.

Avainsanat: