Työolobarometri: Palkansaajat näkevät työllisyystilanteen kielteisenä

|
Uutinen
Kuuntele

Työntekijöiden näkemykset työllisyystilanteen ja oman työpaikan talouden muutoksista ovat kielteisiä jo kolmatta vuotta peräkkäin. Tämä käy ilmi Työolobarometrin 2013 ennakkotiedoista.

Viime vuonna 38 prosenttia palkansaajista uskoi työllisyystilanteen heikkenevän ja noin viidennes uskoi sen paranevan. Vuonna 2010 suurempi osa vastaajista arvioi työllisyyden vielä kehittyvän parempaan suuntaan. Tilanne kääntyi päinvastaiseksi vuosina 2011−2013.

Noin puolet palkansaajista arveli, että oman työpaikan taloudellinen tilanne säilyy ennallaan, kolmannes uskoi sen huononevan, ja vajaa viidennes arveli, että se kohenee.

Arviot ovat hyvin samankaltaisia kuin edellisvuotena. Yksityisellä ja julkisella sektorilla työskentelevien näkemykset poikkeavat huomattavasti toisistaan. Ainoastaan teollisuudessa suurempi osa uskoi tilanteen paranevan (31 prosenttia) kuin heikkenevän (17 prosenttia).

Ylempien toimihenkilöiden työtahti kova

Muutokset työtehtävissä tai -menetelmissä sekä reipas työtahti ovat yleisiä. Miltei 60 prosentilla palkansaajista oli muutoksia omalla työpaikalla viimeisen vuoden aikana. Muutokset ovat yleisimpiä valtiolla ja suurilla työpaikoilla.

Viime vuonna jopa 65 prosenttia palkansaajista teki usein töitä tiukkojen aikataulujen mukaan tai hyvin nopeaan tahtiin. Etenkin ylemmät toimihenkilöt (72 prosenttia) ja esimiesasemassa olevat (76 prosenttia) kertoivat työtahtinsa olevan ripeä.

Etätyö on yleisintä ylemmillä toimihenkilöillä ja valtion työtehtävissä. Vuonna 2013 kolmannes palkansaajista sai säännöllisesti työhön liittyviä yhteydenottoja vapaa-ajalla. Eniten niitä saavat ylemmät toimihenkilöt, yksityisissä palveluissa työskentelevät ja esimiehet.

Vuoden 2013 barometrin ensimmäiset tulokset kertovat työn organisoimisen muutoksista, työtahdista, työaikajärjestelmistä sekä esimiestyöstä. Barometrin tuloksista tehdään kesän 2014 aikana vielä kattavampi julkaisu.