Työnteko opiskelujen aikana vauhdittaa työllistymistä

|
Uutinen
Kuuntele

Työnteko opintojen lomassa vähentää selvästi työttömyysriskiä ja edistää työllistymistä koulutusta vastaaviin tehtäviin. Työnteko täydentää opintoja ja kartuttaa tärkeitä työelämätaitoja.

Kolme neljästä yli vuoden omalla alallaan työskennelleestä vastavalmistuneesta diplomi-insinööristä ja arkkitehdistä oli työllistynyt valmistumishetkellä vuonna 2012. Sen sijaan alle puoli vuotta työskennelleistä vain reilulla puolella oli työpaikka valmistuessaan.

Vähiten työskennelleillä työttömyysriski valmistumishetkellä olikin yli kaksinkertainen runsaasti työskennelleisiin verrattuna.

Tiedot käyvät ilmi Tekniikan akateemiset TEKin tutkimuksista, joissa selvitettiin opiskelijoiden työssäkäyntiä ja vastavalmistuneiden työllistymistä.

– Vankka oman alan työkokemuksen hankinta on osaamisen kehittymisen ja työllistymisen kannalta yhtä tärkeää kuin panostaminen varsinaiseen opiskeluun, korostaa TEKin yksikönjohtaja Kati Korhonen-Yrjänheikki.

Monesti työurakeskustelussa puhutaan opintoaikojen lyhentämisestä, jotta työllistyminen nopeutuisi. Tulokset asettavat tulkinnat uuteen valoon.

– Esimerkiksi diplomi-insinöörit ja arkkitehdit opiskelivat vuonna 2012 keskimäärin kuusi vuotta ja heillä oli noin kaksi vuotta oman alan työkokemusta valmistumishetkellä, Korhonen-Yrjänheikki huomauttaa.

Työstä oppiminen osaksi opintoja

Vastaajien mukaan työnteko lukuvuoden ja kesän aikana täydentää opintoja ja kartuttaa tärkeitä työelämätaitoja. Lähes neljä viidestä vastaajasta piti oman osaamisen kehittämistä ja uratavoitteiden edistämistä tärkeinä syinä työskennellä. Oman alan osaamisen ja teorioiden soveltamisen lisäksi myös ongelmanratkaisu-, ihmissuhde- ja tiimityöskentelytaidot sekä itseluottamus ja -tuntemus kohenivat selvästi.

Tekniikan alan opiskelijoista noin kolmasosa työskenteli viime lukuvuoden aikana säännöllisesti joko osa- tai kokopäiväisesti, kesällä puolestaan lähes kolme neljästä vietti lomansa työskennellen.

– Työstä oppimista pitäisi hyödyntää nykyistä paremmin yliopisto-opinnoissa ja ohjata opiskelijoita oivaltamaan, mitä he oppivat työtä tehdessään. Opintojen ja työn yhteensovittaminen tulisi ottaa huomioon opetuksen ja opintojen suunnittelussa, Korhonen-Yrjänheikki vaatii.

TEK selvitti keväällä 2013 vuonna 2012 valmistuneiden diplomi-insinöörien ja arkkitehtien sijoittumista työmarkkinoille. Kyselyyn vastasi 1226 vastavalmistunutta. Tänä syksynä TEK tutki opiskelijoiden työssäkäyntiä lukuvuoden 2012–13 ja kesän 2013 aikana. Kyselyyn vastasi 3340 henkilöä.