Työnhakija suunnista Uratehtaalle

|
Uutinen
Kuuntele

Hakemus ja CV klinikalle päivitykseen! Profiili LinkedIniin ja hissipuhe pakettiin! Pirkanmaalla teknisen ja kaupallisen alan korkeasti koulutetuille työllistymispalveluja tarjoavalla Uratehtaalla tiedetään konstit työnhakuun.

"120 on ilmoittanut työllistyneensä tammi-marraskuun välisenä aikana vuonna 2013. Marraskuussa työllistyi 20 – uusi kuukausiennätys!”

Näin mukavissa tunnelmissa koulutuspäällikkö Mari Kuusjärvi päivitti kuulumiset Uratehtaan (silloin vielä Piottyn) LinkedIn-ryhmässä viime joulukuussa.

Piotty on nyt Uratehdas

Vuodenvaihteessa Uratehtaaksi muuttuneen hankkeen tulos oli hyvä, mutta LinkedIn-ryhmä on samalla osoitus projektin aktiivisesta some-otteesta.

Viime vuoden syyskuussa käynnistynyt ryhmä on lähes 200 jäsenellään Pirkanmaan alueen suurin työnhaussa olevien insinöörien ja kauppa­tieteilijöiden sekä rekrytoivien yritysten sähköinen kohtaamispaikka.

Ryhmä on myös ainoa laatuaan; toista teknisten ja kaupallisten alojen osaajia ja yrityksiä  yhdistävää maksutonta asiantuntijapankkia ei tiettävästi ole olemassa.

– Suunnitelmissa on kehittää tämän pohjalta vielä varsinainen työpaikkapörssi, jossa työpaikkaa etsivät tarjoutuisivat rekrytoitaviksi  ja työpaikkoja tarjoavat yritykset voisivat puolestaan ilmoittaa avoinna olevista paikoista, Kuusjärvi kertoo.
 

Kuuden kerran perussetti

Tänä vuonna some-osaaminen lisätään LinkedIn-workshopina myös Uratehtaan koulutus­tarjottimelle. Kuuden kerran työllistymiskoulutussetti sisältää ennestään nelituntiset kurssit, joissa aiheina on hakemuksen laatiminen, oman CV:n päivittäminen ja muokkaaminen, haastatteluun valmentautuminen sekä tutustuminen soveltuvuusarviointiin.

– Käymme myös läpi kaikki mahdolliset työnhaun kanavat sekä opettelemme laatimaan avoimia hakemuksia niin sanottuihin piilotyöpaikkoihin, projektipäällikkö luettelee.  

Kurssit ovat olleet suosittuja: työnhakutaitojen päivitys on tullut tarpeeseen.

– Monelle on uutta muun muassa se, että CV:hen kannattaa sisällyttää tiivis profiiliosuus, josta rekrytoija näkee yhdellä silmäyksellä hakijan osaamisen ja soveltuvuuden haussa olevaan paikkaan, Kuusjärvi kertoo.

– Haastattelukäyttäytymisen harjoittelu antaa puolestaan varmuutta keskusteluun. Samoin soveltuvuustesteihin tutustuminen lievittää mahdollista jännitystä testaustilanteessa.
 

Teemakursseja ja vertaistukea

Työnhakukoulutuksen lisäksi tarjolla on ollut teematilaisuuksia. Niissä on asiantuntijan johdolla käyty läpi muun muassa itsetuntoa ja ammatillisen minäkuvan kehittämistä sekä oman osaamisen kartoittamista.

Työllisyystilanteen heikkeneminen Pirkanmaan alueella on näkynyt pitkäaikaistyöttömyyden lisäyksenä. Yli 12 kuukautta työttömänä olleita oli  projektiin osallistuneista viime vuonna lähes puolet.

Työttömyysjaksojen pidentyminen on noteerattu Uratehtaalla, joten pitkään työttömänä olleille on tarjolla myös pienryhmätoimintaa. 7–10 hengen porukassa on paneuduttu kuuden viikon ajan työnhakuun muun muassa erilaisten harjoitusten avulla. Tehtävät on käyty yhdessä läpi, jotta on saatu palautetta ja kannustusta.

– Olemme treenanneet muun muassa hissi­puhetta eli oman osaamisen tiivistä esittämistä, ryhmiä vetänyt Kuusjärvi kertoo.

– Jatkossa tavoitteena on, että ryhmät toimivat itsenäisesti ja niiden vetäjinä toimivat uratehtaalaiset itse.
 

Kiitoksia ja esimerkkkitapauksia

Uratehdas kerää viralliset palautteet kursseistaan. Arvosanat ovat olleet hyviä.

– Keskiarvo oli viime vuonna 4, asteikolla 1–5. Mutta erityisesti on lämmittänyt, kun joku on viestittänyt työllistymisestään ja kertonut hyötyneensä tarjoamastamme koulutuksesta, Kuusjärvi sanoo.

Uratehtaalla onkin muuten hoksattu käyttää työllistyneitä myös esimerkkeinä muille. Näin työllistyin -tilaisuuksissa ex-projektilaiset ovat käyneet kertomassa, miten uusi paikka löytyi.
 

TEK tukee

Työllistymisprojektiin osallistui viime vuonna 460 pirkanmaalaista korkeasti koulutettua työnhakijaa, joista 136 työllistyi.

Liki 70 prosenttia osallistujista oli 30–49-vuotiaita, alle kolmikymppisiä oli 13 prosenttia ja yli 50-vuotiaita 18 prosenttia. Teknisen alan osaajia tilaisuuksiin osallistujista oli lähes 75 prosenttia.

Toiminta pyörii ELY-keskuksen työvoima­poliittisen avustuksen voimalla. Kortensa kekoon kantavat myös TEK, Insinööriliitto, Tampereen Insinöörit, Tradenomiliitto ja Ekonomiliitto.

 

Lisätietoja Uratehtaasta ja tarjolla olevista kursseista www.uratehdas.fi

Katso myös

www.uranoste.fi
Työllistymispalveluja korkeakoulutetuille ja valmistumisvaiheessa oleville Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla.

www.otty.fi
Työllistymispalveluja korkeakoulutetuille Uudenmaan alueella.

 

ProHow - kokemus käyttöön

Kokeneiden liiketoimintaosaajien verkosto tarjoaa mahdollisuuksia muun muassa yrittämiseen.

ProHow-toiminnassa keväällä 2014 aiheina joukkorahoitus ja yrityksen
käynnistäminen.

Lisätietoja www.prohow.fi