Työn merkityksellisyys siivittää yrityksen menestykseen

|
Uutinen
Kuuntele

– Jokaista menestyvää yritystä vaanii taantuminen ja epäonnistuminen. Jos yritys pystyy osoittamaan työntekijöilleen, että heidän työllään on muukin tarkoitus kuin taloudellinen tuottavuus ja jos se sallii heidän käyttää luovaa potentiaaliaan, yrityksellä on edellytykset välttää taantuminen, sanoo amerikkalainen johtamisen tutkija Kim C. Korn.

”On oltava parempikin tapa! Professorit, asiantuntijat ja media ovat sanoneet jo vuosikymmeniä, että johtaminen on rikki. Miksi siis käskytystä ja valvontaa sovelletaan edelleen niin yleisesti? Miksi niin monet ihmiset vihaavat edelleen työtään? Ja miksi niin monet yritykset epäonnistuvat edelleen?”

Näin kyselee Kim C. Korn yhdessä Joseph Pinen kanssa kirjoittamansa kirjan The Laws of Managing johdannossa.

– Johtaminen on hämmentävän monimutkainen juttu. Moni haluaisi parantaa suoritustaan, mutta ei tiedä mistä aloittaisi, saati mihin pitäisi päätyä, Korn sanoo.

Vaikka muutoksen myrskyt uhkaavat tämän tästä yritystä, ratkaisuna ei useinkaan nähdä johtamistavan muuttamista, vaikka juuri sitä yritys tarvitsisi.

– Jatkuvasti muuttuvissa oloissa ei pystytä rakentamaan jatkuvasti menestyviä organisaatioita, ellei olla valmiita kyseenalaistamaan vallalla olevia käsityksiä johtamisesta, Korn painottaa.

Työskennellessään 1980-luvulla erilaisissa johtotehtävissä ikkunoita valmistavassa yrityksessä Korn koki sekä menestystä että epäonnistumisia ja oppi paljon. Illinoisin yliopistossa rahoitusta ja liiketoiminta-asioita opiskelleen ja myös opettaneen Kornin mieltä vaivasi aina vain enemmän kysymys, miten johtaminen muka voi olla niin vaikeaa.

Johtamiskysymys askarrutti Kornia niin paljon, että siitä tuli hänelle elämäntehtävä.

Hän asetti työlleen kunnianhimoisen tavoitteen: hän halusi löytää menestyksellisen yritystoiminnan lainalaisuudet samaan tapaan kuin Newton etsi ja löysi luonnonlakeja. Niiden perusteella hän halusi  kirjoittaa kirjan, jossa kerrotaan, miten yritys voidaan saada menestymään jatkuvasti.  

Korn tutustui valtavaan määrään johtamisoppeja ja hyödynsi kokemustaan konsulttina sadoissa erilaisissa hankkeissa.

Vältä luisuminen keskinkertaisuuteen!

Ensimmäinen tärkeä havainto oli, että jatkuvan menestyksen avain ei ollut strategian luomisessa, strategisessa suunnittelussa tai strategisessa johtamisessa, mutta kylläkin johtamisessa laajemmin ymmärrettynä.

Kornin mielestä yritysjohdon on tunnistettava ja hyväksyttävä tärkein tavoitteensa: saada liiketoiminta kukoistamaan maailmassa, jossa suurin osa yrityksistä ajautuu vääjäämättä kohti keskinkertaisuutta ja lopulta epäonnistumista.

Työntekijän intressit voimavaraksi

Kornin perusteellisen analyysin ja synteesin tuloksena syntyi johtamisoppi, joka sai nimekseen uudistava johtaminen – regenerative managing.

– Johdon ensisijainen tehtävä on kehittää uusia mahdollisuuksia arvon luomiseen, sitten luoda arvoa nykyisille asiakkaille ja välttää tuhoamasta luotua arvoa. Vasta seuraavana tulee yrityksen hallinnointi, Korn painottaa.

Johtoajatuksena on, että yrityksellä ja siellä työskentelemisellä pitää olla jokin isompi tarkoitus kuin pelkkä taloudellisen arvon tuottaminen, esimerkiksi ihmisten hyvinvoinnin lisääminen. Jos tarkoitus on olemassa ja jos yritys hyödyntää työntekijöidensä kyvykkyyksiä, ottaa huomioon heidän omat intressinsä ja lisäksi onnistuu tavoitteellisella johtamisella yhdensuuntaistamaan henkilöstön ja liiketoiminnan tavoitteet, se voi saavuttaa jatkuvaan uudistumiseen tarvittavan luovuuden ja elinvoiman.

* * *

Jatkuvan menestymisen seitsemän sääntöä

Kim C Kornin mukaan

Vapauta henkilöstön potentiaali

Yritys, joka vapauttaa työntekijöidensä potentiaalin ottamalla huomioon heidän omat tarpeensa, saa henkilöstönsä sitoutumaan.

Varmista, että työllä on tarkoitus

Yritys, saa henkilöstön sitoutumaan ja toimimaan yhdessä päämäärän saavuttamiseksi, jos sen luomalla arvolla on myös työntekijöille suurempi merkitys kuin pelkkä taloudellinen arvo.

Vapauta henkilöstön luovuus

Yritys, joka vapauttaa henkilöstönsä luovuuden, löytää jatkuvasti uusia mahdollisuuksia yllättäviin ja tuottoisiin innovaatioihin. Luovuutta voi vapauttaa sallimalla intuition ja oman vapaan tahdon käyttämisen.

Luo edellytykset oppimiselle

Yritys, joka luo edellytykset oppimiselle kokeilemalla, hyödyntämällä tuloksia ja orkestroimalla toimintaa, pystyy tuottamaan tietoa, jota tarvitaan jatkuvaan uuden arvon luomiseen. Mahdollisuuksia on rajattomasti.

Auta ihmiskuntaa

Jos yritys tuottaa liiketoiminnallaan hyvinvointia ihmiskunnalle, sen tuottamaa taloudellistakaan arvoa ei voida kyseenalaistaa.

Huolehdi yrityksesi elinvoiman uudistamisesta

Yritys, joka saa elinvoimansa jatkuvasta destruktiivisesta uudistumisesta, pystyy tuottamaan taloudellisen pohjan, joka tarvitaan toiminnan jatkumiseen.

 

Huolehdi toimintojen yhdensuuntaisuudesta

Yritys, joka kykenee huolehtimaan toimintansa osa-alueiden yhdensuuntaisuudesta jatkuvan orkestroinnin avulla, pystyy uudistumaan ja menestymään ikuisesti.