Työmarkkinat muuttuvat – oman osaamisen kehittämisen merkitys korostuu

|
Uutinen
Kuuntele

Teknologian muutos ja työtehtävien globaali jakaminen mullistavat tulevaisuuden työmarkkinoita.

Ammattirakenteen muutos tulee muuttamaan merkittävästi tulevaisuuden työmarkkinoita, uskoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLAn tutkimuspäällikkö Antti Kauhanen.

Kauhasen mukaan tähän vaikuttavat erityisesti teknologian, kuten robotiikan, keinoälyn ja tietotekniikan, kehittyminen sekä globaalien arvoketjujen kasvaminen.

– Teknologian kehityksen myötä pystymme korvaamaan useita tehtäviä, mutta samanaikaisesti synnyttämään myös aivan uusia töitä. Lisäksi nyt työtehtäviä jaetaan uudelleen globaalisti, ja se tulee vaikuttamaan siihen, mitä teemme Suomessakin. Meidän pitää miettiä, missä olemme niin hyviä, että pärjäämme myös kansainvälisesti.

Myös TEKin koulutus- ja työvoimapolitiikasta vastaava johtaja Jari jokinen korostaa teknologian merkitystä muutoksessa.

– 120 vuodessa työn tuottavuus on kasvanut 30-kertaiseksi teknologian avulla. Se, miten pystymme hyödyntämään teknologiaa muutoksessa, on keskeistä. Tämä tulee muuttamaan työnteon tapoja.

Tulevaisuuden työmarkkinoita pohdittiin Akavan pop up -tapahtumassa 28.4.


Joustavuuden tarve lisääntyy

Teknologian lisääntyessä työajan ja työnteon paikan merkitys muuttuu. Uudenlaisessa ympäristössä joustavuuden merkitys lisääntyy.

– Pitäisi olla enemmän valinnanvapautta siihen, miten, milloin ja missä työtä tehdään. Esimerkiksi työaikalaki on auttamatta vanhentunut, sanoo Tradenomiliiton edunvalvontajohtaja Ville-Veikko Rantamaula.

Kauhanen puolestaan uskoo, että siirtyminen palkkatyön ja yrittäjyyden välillä tulee lisääntymään.

– Tällöin kysymykseen tulevat erilaiset sosiaaliturvaan liittyvät haasteet. Tähän ongelmaan tulee kiinnittää huomiota.

Sitran mukaan tällä hetkellä 35 prosenttia työntekijöistä työskentelee epätyypillisissä työsuhteissa. Näitä ovat osa-aikaiset, yksinyrittäjät, tarvittaessa töihin tulevat tuntityöläiset, henkilövuokrayhtiöiden vuokra- ja keikkatyöntekijät ja määräaikaiset.


Osaamista kehitettävä jatkuvasti

Keskustelijat uskovat, että työelämän vaatimusten kasvaessa myös osaamisen kehittämisen merkitys korostuu.

– Oman osaamisen kehittäminen on erittäin tärkeää huippuosaajillekin, Jokinen huomauttaa.

Rantamaulan mielestä työpaikoilla pitäisi kiinnittää enemmän huomiota systemaattiseen osaamisen kehittämiseen. Hänen mukaansa yt-laista on tullut irtisanomislaki.

– Meillä puuttuu Suomessa yritysten sisällä aito yhteistoiminta. Sellainen, jossa yritys yhdessä työntekijöiden kanssa pohtii, mihin ala ja yritys ovat menossa, mitkä ovat tulevaisuuden osaamistarpeet ja miten henkilöstöä voisi kouluttaa vastaamaan osaamistarpeisiin. Tällä tavalla voitaisiin välttää monet massairtisanomiset.

Työmarkkinoiden muutos aiheuttaa paineita myös julkisille palveluille. Teknologian kehittyminen vaikuttaa siihen, minkälaisia ammatteja ja työtehtäviä meillä on tulevaisuudessa.

– Miten esimerkiksi TE-toimistojen palvelut pysyvät tässä kaikessa perässä? Miten hyvin siellä voidaan tietää, mihin työtehtävään, joku kovan tason ammattilainen kannattaa laittaa? Tässä tarvitaan uudenlaista osaamista ja erilaisia pelisääntöjä, Jokinen huomauttaa.