Työmarkkinajärjestöjen ja hallituksen neuvottelut jatkuvat

|
Uutinen
Kuuntele

Pääministerin ja työmarkkinaosapuolten yhteisessä tiedotustilaisuudessa Kesärannassa saatiin sekä huonoja että hyviä uutisia: ratkaisu ei syntynyt nyt, mutta yritystä jatketaan ja tuloksia odotetaan lähiviikkoina.

Pääministeri Juha Sipilä kertoi, että järjestöt eivät esittäneet hallitukselle pyydettyä viiden prosentin kilpailukykyloikkaa tuottavaa yksimielistä ehdotusta työvoimakulujen leikkaamiseksi. Hyvä uutinen oli kuitenkin se, että pääministerinkin mielestä nyt käytiin keskustelua niin rakentavassa hengessä, että sitä kannattaa jatkaa.

Sipilän mukaan hallitus etenee oman aiemman tiedonantonsa mukaisissa asioissa myöhemmin kerrottavassa aikataulussa, mutta on valmis tarkistamaan suunnitelmiaan, mikäli työmarkkinajärjestöt pääsevät yksimielisyyteen ratkaisusta, joka tuottaa tavoitellut vaikutukset.

Tiedotustilaisuudessa kävi ilmi, että Akava, STTK, EK ja Kuntatyönantaja olisivat pystyneet sopimaan yhteisestä paperista, mutta SAK ei hyväksynyt sitä. Työmarkkinaosapuolet jatkavat neuvotteluja, ja valmista pitäisi myös SAK:n Lauri Lylyn mukaan syntyä lähiviikkoina.

Palkkamaltti oli keskeinen osa SAK:n viime viikolla julkistamaa ehdotusta työkustannusten leikkaamiseksi.

EK:n Jyri Häkämies puolestaan piti palkkamaltin sisällyttämistä kilpailukykyloikan osaksi tässä vaiheessa mahdottomana, kun nyt voimassa olevan työllisyys- ja kasvusopimuksen viimeinen vuosi ei vielä ole edes alkanut.

– Emme tavoittele keskitettyä palkkaratkaisua, vaan EK:n tavoitteena seuraavan palkkaratkaisun osalta on liittokierros, Häkämies tähdensi.

Akava: Kilpailukykyhyppy ei toteudu ilman yhdessä sopimista

Siitä, voidaanko palkkamaltti – käytännössä keskitetty palkoista sopiminen – ottaa osaksi kilpailukykyä parantavaa pakettia, näyttää olevan eroavia näkemyksiä muidenkin kuin SAK:n ja EK:n kesken. Myös Akavan puheenjohtaja Sture Fjäderin tiedotteessa pidettiin keskitettyä palkkaratkaisua välttämättömänä.

– Hallituksen kilpailukykyhyppy ei synny ilman yhdessä sopimista. Hallitus tarvitsee tavoitteensa toteutumiseksi laajemman paketin, jossa ovat mukana työ- ja virkaehtosopimukset. Muutokset niissä taas eivät onnistu ilman keskitettyä palkkaratkaisua.

Akavan mielestä ratkaisun avaimet ovat siinä, että keskitetyn palkkaratkaisun lisäksi järjestöt sopivat yhdessä keinoista, jotka osuvat kaikkiin työntekijöihin. Sen päälle rakennetaan keinovalikoima, josta voidaan sopia alakohtaisesti eri toimialoilla. Mahdollisten maltillisten palkkaratkaisujen vaikutukset on tällöin otettava huomioon hallituksen asettamien tavoitteiden arvioinnissa.

– Tämä on ainoa tapa saada ratkaisu, joka osuu tasapuolisesti kaikkiin. En voi millään tavalla kehottaa maan hallitusta ja eduskuntaa tekemään ratkaisua, jossa maksumiehenä ovat lähinnä naiset ja joka sotii oikeusvaltion periaatteita vastaan.

Fjäderin mukaan kansa ei kestä enää yhtään nykyistä enempää kahtiajakautumista. Nyt tarvitaan kaikkien osapuolten vahva tahtotila.

– Akava on ollut koko ajan valmis neuvottelemaan ja olemme huomennakin, Fjäder sanoi.