Työelämän kehittäminen paitsiossa puolueiden vaaliohjelmissa

|
Uutinen
Kuuntele

TEKille keskeiset työelämätavoitteet näkyvät vain vähän puolueiden vaaliohjelmissa.

Monet ylemmille toimihenkilöille ajankohtaiset työelämän haasteet eivät ole päätyneet puolueiden vaaliohjelmiin.

Puolueet eivät ota ohjelmissaan esimerkiksi lainkaan kantaa yhteistoimintalain uudistamiseen. TEKin ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n selvitysten mukaan yt-laista on muodostunut irtisanomismenettelylaki eikä laki toteudu alkuperäisen tarkoituksensa mukaisesti.

Muun muassa TEK on esittänyt, että yt-lakia uudistetaan siten, että osapuolien välinen neuvotteluasetelma on tasa-arvoinen ja neuvotteluprosessissa toteutuu henkilöstön aito vaikutusmahdollisuus.

Puolueista ainoastaan vasemmistoliitto olisi vaaliohjelman perusteella valmis ottamaan käyttöön ammattiliittojen kanneoikeuden työoikeudellisissa riitatilanteissa.

Kokoomus laajentaisi työaikapankkien käyttöä

Monet viimeaikaiset selvitykset osoittavat, että ylempien toimihenkilöiden työaika-asiat ovat retuperällä. Esimerkiksi Akavan selvityksen mukaan yli kolmannes asiantuntijoista ja esimiehistä on pudonnut työajanseurannan ulkopuolelle, ja valtaosa asiantuntijatyössä olevista joutuu arjessaan kokemaan työaikasuojelun puutteita.

Vain muutama puolue on käsitellyt ohjelmissaan työaika-asioita.

Kokoomus olisi valmis lisäämään työaikajoustoja ja laajentamaan työaikapankkien käyttöönottoa. Sdp puolestaan linjaa, että joustavista työajoista ja työnteon tavoista hyötyisivät sekä työnantajat että työntekijät. Rkp esittää, että yritykset voisivat itse neuvotella paikallisesti työajoista.

Siirtyminen yrittäjä- ja palkansaajaroolien välillä helpommaksi

Monimuotoisessa työelämässä yrittäjyys yleistyy ja liikkuminen palkansaajan, yrittäjän ja osa-aikaisen yrittäjän roolien välillä lisääntyy. TEKin mielestä siirtyminen yrittäjä- ja palkansaajaroolien välillä pitäisi olla helpompaa.

Ohjelmien perusteella puolueet suhtautuvat tähän selvästi muita työelämätavoitteita suopeammin.

Kokoomus esittää, että siirtymät tulee tehdä helpommiksi ja perusteettomat sosiaaliturvan erot pitää poistaa. Vihreät, kristilliset ja Rkp parantaisivat yrittäjien sosiaaliturvaa. Vihreät ja vasemmistoliitto puhuvat myös perustulon puolesta.

Puolueet ovat käsitelleet yrittäjyyttä myös yritysten yhteisöveroa koskevissa linjauksissaan. Voit lukea niistä tarkemmin artikkelista Miten puolueet kehittäisivät Suomen innovaatioympäristöä?
 

Tarkempi vertailu puolueittain:

TEKin tavoiteKokoomus
Yt-lain uudistaminen 
Työaikalain uudistaminenLisätään työaikajoustoja ja laajennetaan työaikapankkien käyttöönottoa.
Kilpailukieltosopimukset 
Ammattiliittojen kanneoikeus 
Yrittäjä- ja palkansaajaroolien välillä siirtyminenSiirtymät helpommaksi. Perusteettomat sosiaaliturvan erot poistetaan.
MuutaLisätään paikallista sopimista, pidennetään koeaikaa ja mahdollistetaan pitkäaikaistyöttömän palkkaaminen määräaikaiseen työsuhteeseen. Luovutaan työvoiman tarveharkinnasta. Työttömyysturva kannustaa työn vastaanottamiseen.

 

TEKin tavoiteSdp
Yt-lain uudistaminen 
Työaikalain uudistaminenJoustavuus työajoissa ja työn tekemisen tavoissa parantaa työelämän laatua, tukee jaksamista ja pidentää työuria.
Kilpailukieltosopimukset 
Ammattiliittojen kanneoikeusTavoite esiintyy SDP:n harmaan talouden torjuntaohjelmassa.
Yrittäjä- ja palkansaajaroolien välillä siirtyminenYrittäjien sairasloman omavastuuajasta poistetaan kolme päivää ja epäkohdat yrittäjien perheenjäsenten sosiaaliturvassa korjataan.
MuutaTuetaan työmarkkinaratkaisuja, jotka kaventavat sukupuolieroja ja parantavat osa- ja määräaikaisissa työsuhteissa toimivien asemaa. Kielletään nollatyösopimukset, puututaan alipalkkaukseen ja vahvistetaan vuokratyöntekijöiden asemaa.

 

TEKin tavoiteKeskusta
Yt-lain uudistaminen 
Työaikalain uudistaminen 
Kilpailukieltosopimukset 
Ammattiliittojen kanneoikeus 
Yrittäjä- ja palkansaajaroolien välillä siirtyminen 
MuutaTehdään yhteiskuntasopimus. Lisätään yrittäjyyttä ja uudistetaan  työmarkkinoita siten, että työntekijöille tulee lisää turvaa ja työnantajille joustoa.

 

TEKin tavoitePerussuomalaiset
Yt-lain uudistaminen 
Työaikalain uudistaminen 
Kilpailukieltosopimukset 
Ammattiliittojen kanneoikeus 
Yrittäjä- ja palkansaajaroolien välillä siirtyminenKasvavia ja aloittavia pk-yrityksiä tuetaan nykyistä paremmin.
MuutaSäilytetään työehtosopimusten yleissitovuus. Rohkaistaan paikallista sopimista työpaikoilla.

 

TEKin tavoiteVasemmistoliitto
Yt-lain uudistaminen 
Työaikalain uudistaminenTyöajan lyhentäminen ja työaikajoustot toteutetaan työntekijän lähtökohdista.  Pitkän aikavälin tavoitteena on 30 tunnin työviikkoon siirtyminen.
Kilpailukieltosopimukset 
Ammattiliittojen kanneoikeusAmmattiliitoille säädetään kanneoikeus.
Yrittäjä- ja palkansaajaroolien välillä siirtyminenSiirrytään perustuloon.
MuutaSatsataan työehtosopimusten noudattamiseen, sukupuolten palkkatasa-arvon toteuttamiseen, työhyvinvointiin sekä riittävään toimeentuloon. Työntekijöiden järjestäytymistä ja lakko-oikeutta tuetaan kaikkialla.

 

TEKin tavoiteVihreät
Yt-lain uudistaminen 
Työaikalain uudistaminen 
Kilpailukieltosopimukset 
Ammattiliittojen kanneoikeus 
Yrittäjä- ja palkansaajaroolien välillä siirtyminenTaataan yrittäjille ja itsensä työllistäjille riittävä sosiaaliturva. Uudistetaan sosiaaliturva perustuloksi.
Muuta 

 

TEKin tavoiteRkp
Yt-lain uudistaminen 
Työaikalain uudistaminenMahdollistetaan, että yritykset neuvottelevat itse työajoista.
Kilpailukieltosopimukset 
Ammattiliittojen kanneoikeus 
Yrittäjä- ja palkansaajaroolien välillä siirtyminenParannetaan yrittäjien sosiaaliturvaa.
MuutaLisätään työelämän yksilöllisten palkkaneuvottelujen käyttöä.

 

TEKin tavoiteKd
Yt-lain uudistaminen 
Työaikalain uudistaminen 
Kilpailukieltosopimukset 
Ammattiliittojen kanneoikeus 
Yrittäjä- ja palkansaajaroolien välillä siirtyminenYrittäjien sosiaaliturvaa parannetaan, mikä lisää muun muassa riskejä työttömyysjaksojen aikana.
MuutaKehitetään työehtojärjestelmää niin, että yleissitovuuteen liittyy mahdollisuus sopia asioista yrityskohtaisesti.

Vertailu on tehty eduskuntapuolueiden vaaliohjelmien perusteella. Puolueet ovat voineet julkaista myös tarkempia ohjelmia.

Lue myös:

Artikkelia päivitetty 10.4.2015 kello 14.30.