Työajan joustot johtivat pidempään työuraan

|
Uutinen
Kuuntele

Mahdollisuus vaikuttaa työaikoihin oli vahvin työssä jatkamista ennustava tekijä eläkeikää lähestyvillä kunta-alan työntekijöillä, osoittaa Työterveyslaitoksen seurantatutkimus.

Hyvät vaikutusmahdollisuudet työaikoihin auttoivat jaksamaan  eläkeiän yli silloinkin, kun terveys oli heikentynyt.

Tutkimukseen osallistui 4 677 vanhuuseläkeiän vuosina 2005–2011 saavuttanutta kuntatyöntekijää.

- Tieto työuran pidennystä ennustavista tekijöistä siinä joukossa, joka jatkaa vanhuuseläkeikään asti, on kansantalouden kannalta tärkeää. Päättäjät, esimiehet ja työyhteisöt tarvitsevat tätä tietoa päätöksenteon ja toiminnan tueksi, sanoo tutkimusprofessori, akatemiatutkija Marianna Virtanen Työterveyslaitoksesta.

Monet eri tekijät vaikuttivat

Tutkimuksen mukaan vajaa viidennes (17,8 %) pidensi työuraansa yli puolella vuodella. Pidempään jatkaneet olivat useammin miehiä, korkeammassa ammattiasemassa olevia ja henkilöitä, jotka eivät eläneet parisuhteessa. Terveyteen liittyvistä asioista merkittävimmäksi nousi hyvä psyykkinen terveys.

Mahdollisuus joustaviin työaikoihin oli vahvin työuran jatkamista ennustava tekijä sen jälkeen, kun esimerkiksi terveyden ja ammattiaseman vaikutus oli analyyseissa huomioitu. Työntekijät, joilla oli hyvät mahdollisuudet joustaviin työaikoihin jatkoivat keskimäärin 9,5 kuukautta pidempään työssä kuin työntekijät, jotka kokivat mahdollisuudet vähäisiksi.

Yli viidennes työntekijöistä, jotka voivat psyykkisesti hyvin ja joilla oli mahdollisuus vaikuttaa työaikoihin, jatkoivat työssä yli eläkeiän. Jos nämä tekijät puuttuivat, vain 9,2 prosenttia jatkoi.

Lue myös artikkelit