Työaikalakiesityksen joustotyöhön kiinnitettävä huomiota

|
Uutinen
Kuuntele

Esitys uudeksi työaikalaiksi turvaa pääosin asiantuntijoiden työaikasuojelun ja helpottaa joustavilla työaikajärjestelyillä työn ja yksityiselämän yhteensovittamista.

TEKin neuvottelujohtaja ja neuvottelujärjestömme YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki on pääosin tyytyväinen lakiesitykseen, jolla turvataan asiantuntijoiden työaikasuojelu ja joustavilla työaikajärjestelyillä voidaan helpottaa työn ja yksityiselämän yhteensovittamista.

Eduskunta saa tänään käsiteltäväkseen esityksen uudesta työaikalaista.

– Pitkään valmisteltu lakiesitys on tervetullut, joka tietyiltä osin parantaa asiantuntijatyötä tekevien työaikaan liittyviä ongelmia, sanoo TEKin neuvottelujohtaja ja neuvottelujärjestömme Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki.

– Huolenamme on kuitenkin esitykseen sisältyvä uusi elementti nimeltään joustotyö, jonka käyttäminen tulisi asiantuntijatyössä olla ennemminkin poikkeus kuin sääntö.

Joustotyöstä ei saa tulla automaatiokirjausta työsopimuksiin

Joustotyössä vähintään puolet työajasta pitää olla sellaista, jonka sijoittelusta ja työntekopaikasta työntekijä voisi täysin itsenäisesti päättää. Työnantaja ja työntekijä voisivat sopia joustotyöstä yhteisellä sopimuksella. Sopimus olisi molemmin puolin irtisanottavissa, jos kumpi tahansa osapuolista katsoo, ettei edellytyksiä joustotyön tekemiselle enää ole olemassa.

– Joustotyö pitää olla käytettävissä ainoastaan silloin, kun asiantuntija voi tosiasiallisesti itsenäisesti päättää työntekemisen ajasta, paikasta ja määrästäkin, huomauttaa Hankamäki.

Hankamäki muistuttaa, että joustotyöstä ei saa tulla samanlaista automaattikirjausta asiantuntijoiden työsopimuksiin kuin esimerkiksi kilpailukieltosopimuksista, joita on perusteettomasti solmittu uutta työsopimusta tehtäessä.

– Eduskuntakäsittelyn aikana on vielä mietittävä, miten joustotyön käyttöä rajoitetaan uusia työsopimuksia solmittaessa, jolloin työntekijällä tai työnantajalla ei välttämättä ole tietoa siitä, kuinka itsenäistä työ käytännössä tulee olemaan.

Lue myös:

Avainsanat: