Tutkimuslaitosten ja –rahoituksen kokonaisuudistus on hyvä avaus

|
Uutinen
Kuuntele

Tieteellis-teknologinen korkea osaaminen on ratkaisevassa roolissa ratkaistaessa ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin liittyviä haasteita.

TEK lausui valtioneuvoston kanslialle asiantuntijaryhmän esitystä tutkimuslaitosten ja –rahotuksen kokonaisuudistuksesta, joka luovutettiin syyskuun loppupuolella valtion tutkimus- ja innovaationeuvostolle.

TEK pitää esitystä hyvänä avauksena, joka vaatii kuitenkin vielä paljon jatkotyötä. Jatkossa pitää erityisesti huomioida kansainvälistymisen tuomat haasteet ja sitä, miten tutkimuslaitokset pystyvät tukemaan suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kehittämistä.

TEKin mielestä tieteellis-teknologinen korkea osaaminen on ratkaisevassa roolissa ratkaistaessa ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin liittyviä haasteita, mikä pitää näkyä myös tässä uudistuksessa. Jatkovalmisteluun on otettava nykyistä vahvemmin henkilöstö mukaan, eikä rahoituksen mahdollinen uudistaminen saa missään tapauksessa johtaa määräaikaisten työsuhteiden lisääntyneeseen käyttöön.