Tutkimus: Yli puolet muutosturvan piiriin tulleista työllistynyt

|
Uutinen
Kuuntele

Muutosturvan toimintamalli toimii hyvin, mutta kehitettävääkin löytyy, toteaa työ- ja elinkeinoministeriön teettämä tuore tutkimus.

Tutkimuksen mukaan kolmen kuukauden sisällä 35 prosenttia ja puolentoista vuoden kuluessa lähes 56 prosenttia sen piiriin tulleista henkilöistä on työllistynyt. Sen sijaan erityisesti yhteistyötä työnantajien ja työ- ja elinkeinotoimistojen välillä tulisi tiivistää.

Työ- ja elinkeinopalveluihin eli TE-palveluihin kuuluva muutosturva auttaa ihmisiä työllistymään uuteen työhön mahdollisimman nopeasti irtisanomis- ja lomautustilanteissa. Muutosturvaa on toteutettu noin kahdeksan vuotta. Mallin kohderyhmää laajennettiin vakituisista työsuhteista tietyin ehdoin myös lomautettuihin ja määräaikaisiin työsuhteisiin vuonna 2009.

Yksilölliselle ohjaukselle enemmän tarvetta

Muutosturvan avulla henkilöt ovat osallistuneet erilaisiin työllistymistä tukeviin toimenpiteisiin, jotka ovat selkeästi edistäneet uuteen työhön siirtymistä.

Muutosturva ei kuitenkaan tehoa kaikkiin kohderyhmiin yhtä hyvin. Esimerkiksi ikääntyneet, vähemmän koulutetut sekä jotkin teollisuuden aloilta irtisanotut vaativat erityistä huomiota. Lisäksi työntekijän yksilölliselle ohjaukselle TE-toimistossa olisi tarvetta yhä enemmän. Työnantajat, työntekijät ja TE-toimistot tarvitsevat ajantasaista tietoa muutosturvasta.

Muutostilanteita hoidetaan alueilla muun muassa TE-toimistojen, alueellisten yrityspalvelujen ja pk-yritysten yhteistyönä. Tutkimus osoittaa, että yhteistyötä täytyy edelleen tiivistää esimerkiksi suurissa irtisanomistilanteissa. Tällaisissa tilanteissa muutosturvatoimia aletaan toteuttaa yrityksen kotipaikkakunnalla yleensä nopeasti, mutta vie aikaa ennen kuin prosessi saavuttaa alihankintaketjujen paikkakuntia.

Työministeri Lauri Ihalainen asettaa työryhmän työstämään muutosturvan kehittämisehdotuksia ja suosituksia.

Avainsanat: