Teollisuuden Palkansaajat: Irtisanomissuoja nostettava Ruotsin ja Saksan tasolle

|
Uutinen
Kuuntele

– Pääministeri Juha Sipilän on muistettava, että hän on saanut kansalta valtakirjan konsensusta korostaen. Nyt on näyttöjen aika, sanoo Teollisuuden Palkansaajat TP:n puheenjohtaja Jorma Malinen.

Teollisuuden Palkansaajat (TP) vaatii työsuhdeturvan nostamista Suomessa keskeisten vertailumaiden Ruotsin ja Saksan tasolle.

Kevätkokoukseen Kirkkonummelle kokoontunut TP pitää hallituksen asettamaa tavoitetta tuottavuuden nostamisesta viidellä prosentilla oikeana Suomen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat kuitenkin pahasti hukassa.

– Yhtälö on järjetön. Hallitus on päättänyt leikata osaamistalouden perusteista kovalla kädellä. Puhutaan täyden viikkotyöajan pidentämisestä, vaikka tämän tuottavuushyödyt ovat hyvin kyseenalaisia. Samalla työttömyysluvut ovat pilvissä ja vajaatyöllistettyjä runsaasti. Ei Suomen uutta menestystarinaa näin rakenneta, TP:n puheenjohtaja Jorma Malinen sanoo.

Edellytykset tuottavuuden nostamiseksi syntyvät innovaatioiden, investointien sekä hyvinvoivan, motivoituneen ja osaavan henkilöstön kautta. TP korostaa, että tuottavuus vaatii noustakseen henkilöstön kokeman epävarmuuden vähentämistä. Palkansaajien työsuhdeturvaan onkin tehtävä lisäpanostuksia.

Lisäksi TP on pettynyt hallituksen vaatimattomaan tahtotilaan harmaan talouden torjumiseksi ja kansainvälisen veronkierron kitkemiseksi. Toisenlainen lähestyminen olisi vahvistanut veropohjaa ja antanut edellytykset luopua myös joistain kaavailluista leikkauksista.

Yksipuolista sanelua mahdoton hyväksyä

TP:n mukaan hallituksen yksipuolista sanelua on mahdoton hyväksyä. Se muistuttaa uusia hallituspuolueita, että ne ovat toistuvasti vakuuttaneet sitoutuvansa aitoon yhteistyöhön palkansaajaliikkeen kanssa ja kolmikantaiseen valmisteluun. Hallituksen tuore ohjelma antaa kuitenkin odottaa, että useissa kysymyksissä tämä lupaus aiotaan pettää.

– Pääministeri Juha Sipilän on muistettava, että hän on saanut kansalta valtakirjan konsensusta korostaen, rikki repimisen sijaan. Nyt on näyttöjen aika, Malinen korostaa.

– Sisällön perusteella näyttää siltä, että elinkeinoelämä on näihin kysymyksiin päässyt jo vaikuttamaan. Miten palkansaajien asemaa koskevista kirjauksista aiotaan käydä aidot neuvottelut myös meidän kanssamme?

Elinkeinopolitiikan kapea-alaisuus oikaistava

Hallituksen päätös panostaa laajalti biotalouteen ja digitalisaatioon on TP:n mukaan kannatettava. Valittu elinkeinopoliittinen lähestymistapa on kuitenkin aivan liian kapea-alainen ja siitä puuttuu strateginen lähestyminen teollisuuden uudistamiseksi ja vahvistamiseksi. Myös muut toimialat tarvitsevat hallituksen huomion.

– Vaadimme hallitusta korjaamaan tilanteen tasapainottamalla toimintalinjaansa. Siihen avautuu luonteva mahdollisuus alkukesän aikana muodostettavan kasvupaketin strategisten kärkihankkeiden kautta sekä myöhemmin muotoiltavassa toimenpideohjelmassa, Malinen toteaa.