Tekniikan museolle diplomi laatutyöstä ja rahaa näyttelytoimintaan

|
Uutinen
Kuuntele

 Tekniikan museo toteutti laadunkehittämisohjelman ja sai työstään Laatutonni-diplomin toisena museona Suomessa. Laatutonni-diplomit jakoi Matkailun edistämiskeskus Matkamessuilla tammikuussa.

Laatutyö oli osa kehittämishanketta, johon museo sai rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriön tukemasta Kulttuurimatkailun tuotteistaminen -ohjelmasta. Hankkeessa luotiin pohja matkailullisten palvelujen tuotteistamiselle pilotoimalla palveluja venäjänkielisten asiakkaiden parissa.  

Tuloksina saatiin tietoa venäjänkielisistä asiakkaista ja heidän toiveistaan, luotiin venäjänkielistä markkinointimateriaalia sekä liitettiin matkailulliset näkökulmat osaksi museon palvelutuotantoa. Hankkeen tuomat kokemukset vaikuttivat myös venäjänkielisen asiakaspalveluhenkilön palkkaamiseen Tekniikan museoon.

Kulttuurirahastolta 100 000 euroa

Tekniikan museo sai myös huomattavan toiminta-avustuksen. Suomen Kulttuurirahasto myönsi museolle maaliskuussa 100 000 euroa uutta tieto- ja viestintäteknologian näyttelyä varten. Avustus edistää samalla museon uuden perusnäyttelyn toteuttamista vuosina 2015–17.

Marraskuussa 2015 avautuva Etäunelmia - tieto- ja viestintäteknologiaa keksimässä -näyttely on myös esimerkki museon uudesta konseptista, jossa näyttelyt rakennetaan vuorovaikutteisiksi ja osallistaviksi elämys- ja oppimisympäristöiksi.

Etäunelmia-näyttelyn arkkitehtinä on muun muassa virolainen KOKO architects, joka on suunnitellut arvostetun Lentosataman merimuseon (2012). Tekniikan museon Etäunelmia-näyttely on KOKOn ensimmäinen laaja suunnittelutyö Suomessa. Näyttely on esillä 2020-luvulle asti.