TEKin Yrittäjyys-roadshow Tampereella: Yrittäjyys ei ole enää mörkö yliopistoissa

|
Uutinen
Kuuntele

– Yliopistojen odotetaan tarjoavan koulutettavilleen parempia yrittäjyys- ja työelämävalmiuksia ja sitä kautta kilpailukykyä Suomelle, sanoi Tekniikan akateemiset TEKin koulutuspoliittinen asiamies Pirre Hyötynen Yrittäjyys - mörkö vai ei? -seminaarissa tänään Tampereella.

– Yliopistoissa on valtava määrä tutkittua tietoa, osaamista, ideoita ja näyttämisen halua sekä mahdollisuuksia edistää yrittäjyyttä. Kaikkea ei kuitenkaan hyödynnetä.

– Yrittäjyyspotentiaalin sivuuttaminen on tuhlausta! Yliopistojen on tartuttava tämän kansallisen voimavaran hyödyntämiseen systemaattisemmin. Toiminta ei saa jäädä yliopiston sisäiseksi kuhinaksi, vaan mukaan on otettava muista yhteiskunnan toimijoita, Hyötynen painottaa.

Kenen kanssa opiskelit?

– Yliopisto-opetus ei ole enää tiedon kaatamista opiskelijoiden päähän yksipuolisesti, vaan vuorovaikutteista, yhdessä ideointia ja tekemistä. Nyt ei kysytä, mitä opiskelit vaan keiden kanssa opiskelit. Tärkein osa oppimisesta tapahtuu luokkahuoneen ulkopuolella, sanoi TEKin yrittäjyyshankkeita vetävä asiamies Martti Kivioja.

– Yliopistoilla on ainutlaatuiset edellytykset törmäyttää eritaustaisia ihmisiä. Niiden pitää pystyä toimiman tutkimuksen, opetuksen ja liiketoiminnan rajapinnoilla.

– Vuorovaikutuksen kautta myös tutkimuksen kohdentaminen parantuu, kun tehdään asioita, jotka ovat oikeasti tärkeitä ja joille on kysyntää, Kivioja huomautti.

Kiviojan mukaan Suomen erityishaaste on se, että pitäisi osata tuotteistaa ja kaupallistaa ideat nykyistä paremmin. Tähänkin löytyy lääkkeitä eri alojen yhteistyöstä.

Tampereella TEKin ja Tampereen teknillisen yliopiston innovaatiopalvelujen (TALLI) yhteisessä seminaarissa puhuneet Hyötynen ja Kivioja antoivat ulkoisen vuorovaikutuksen hakemisesta kiitosta TTY:lle, jolla on erittäin toimivat yhteistyökuviot yritysten kanssa.

– Ainakaan TTY:ssä yrittäjyys ei näyttäydy mörkönä!

Yrittäjyys-Roadshow kiertää yliopistopaikkakuntia

Tampereella tänään pidetty Yritäjyys - mörkö vai ei -seminaari on yksi TEKin yliopistopaikkakuntia kiertävän Yrittäjyys-Roadshown  tilaisuuksista. TEK haluaa saattaa yhteen yrittäjyydestä kiinnostuneet opiskelijat, yrittäjien yhteisöt, tekniikan yliopistot ja yrittäjyyden tukijat. Tavoitteena on verkottaa yrittäjyydestä kiinnostuneita, joiden keskustelujen pohjalta voisi syntyä ideoita ja konkreettisia toimenpide-ehdotuksia siihen, miten yrittäjyyttä voidaan edistää. Tilaisuuksissa esitellään myös TEKissä hiljattain tehty diplomityö, jossa selvitettiin yrittäjyyskoulutuksen tilaa ja keskeisiä kehittämiskohteita yliopistoissa. Ennen Tamperetta on jo käyty Turussa, Lappeenrannassa ja Otaniemessä; jäljellä ovat Vaasa ja Oulu.