TEKin kannanotto: Yliopistojen rahoitusmallia uudistettava

|
Uutinen
Kuuntele

Tekniikan alalla alakohtaistesti jaettavan rahoituksen osuus on nostettava vähintään 2 prosenttiin.

Tekniikan akateemiset TEKin mielestä yliopistojen rahoitusmallia on uudistettava näin:

  • Laadullisten kriteerien osuutta on kasvatettava suhteessa määrällisiin.
  • Kriteereihin on lisättävä laadullinen työllistyminen.
  •  Otetaan käyttöön tutkimustulosten hyödyntämisen tehokkuutta mittaavia kriteereitä.
  • Tekniikan alalla alakohtaistesti jaettavan rahoituksen osuus on nostettava vähintään 2 prosenttiin.
  • Aktiivisesti opiskelevan suorittamisvaatimus on laskettava 55:stä 45 opintopisteeseen.
  • Yliopistolliset erikoistumisopinnot on otettava mukaan rahoitusmalliin.
  • Valmistelevasta työryhmästä puuttuu työelämän edustus. Työryhmää on täydennettävä Akavan edustajalla.

Koko kannanotto 17.4.2013 ladattavissa pdf:nä.