TEKin jäsenet kokevat työttömyyden uhan pieneksi

|
Uutinen
Kuuntele

Lomautuksia pidetään tekniikan yliopistokoulutettujen keskuudessa todennäköisempinä kuin irtisanomisia. Monet eivät ole huolissaan koronan vaikutuksesta työelämäänsä.

TEK toteutti toukokuun alussa kyselyn jäsenistölleen koronan vaikutuksesta heidän työelämäänsä tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa. Vastaajista 71 % kertoi, ettei koronalla ole ollut vaikutusta työelämään. 13 % oli lomautettuna ja 2 % oli irtisanottu. Merkittävä osa lomautetuista on lomautettuina osa-aikaisesti.
 
Puolet vastaajista arvioi, että korona ei tule lähitulevaisuudessakaan vaikuttamaan työtilanteeseen. Irtisanomiset tuntuvat jäsenistön mielestä epätodennäköisiltä, lomautuksiin uskoo useampi. 24 % vastaajista piti lomautuksia mahdollisina tai todennäköisinä, vastaavasti irtisanomisia ennakoi 10 %.
 
– EU-alueen toipuminen koronakriisistä heijastuu suoraan suomalaiseen vientiteollisuuteen ja sitä kautta tekniikan alan työllisyyteen, sanoo TEKin innovaatiopolitiikan asiantuntija Mikko Särelä.  
 
TEK kysyi jäseniltään koronan vaikutuksesta työelämään ja lähitulevaisuuteen. Kysely toteutettiin tekstiviestikyselynä 13.-15.5. ja vastaajia oli 402. Vastaajat ovat tekniikan alan yliopistokoulutettuja. 40 % vastaajista työskentelee teollisuudessa. Vastausprosentti oli 20. 

Avainsanat: