TEKin 30 000 jäsenen työehdoista neuvotellaan nyt!

|
Uutinen
Kuuntele

Useiden teollisuusalojen työehtosopimukset päättyvät 31.10.2019. Neuvotteluasetelma on tällä hetkellä erityisen haasteellinen.

Useiden teollisuusalojen työehtosopimukset päättyvät 31.10.2019. Uusien alakohtaisten työehtosopimusten neuvottelut ovat parhaillaan käynnissä mm. teknologiateollisuudessa, tietoaloilla, suunnittelu- ja konsulttialalla, arkkitehtisuunnittelussa, ICT-alalla sekä kemianteollisuudessa.
 
Työehtosopimuksilla sovitaan alakohtaisesti mm. sairausajan palkasta, vanhempainvapaiden palkallisuudesta, matkakorvauksista, lomarahasta, erilaisista työaikakorvauksista sekä tietenkin myös palkankorotuksista.
 
Edellä mainitut asiat eivät siis tule laista, vaan niistä on neuvoteltava. Yksityisen sektorin eri teollisuus- ja palvelualoilla työskentelevien TEKin jäsenten työehtosopimusneuvottelut hoitaa akavalaisten liittojen yhteinen neuvottelujärjestö, Ylemmät toimihenkilöt YTN, jossa TEK on voimakkaasti mukana.
 
Neuvotteluasetelma on tällä kertaa erityisen haasteellinen, sillä em. asioiden lisäksi neuvotteluissa pitää ratkaista myös kilpailukykysopimuksen (ns. kiky) mukaisen 24 tunnin työajanpidennyksen kohtalo. YTN:n, kuten muidenkin palkansaajajärjestöjen tavoitteena on, että työajanpidennys poistuu tällä neuvottelukierroksella, ilman kustannusvaikutusta.
 
Jos sopimuksia ei ole neuvoteltu 31.10.2019 mennessä uusiksi, alkaa sopimukseton aika. Jos neuvotteluissa kaikista yrityksistä huolimatta päädyttäisiin umpikujaan, tulee ajankohtaiseksi harkinta ja päätöksenteko mahdollisista painostustoimista. Näistä tiedotetaan ajoissa erikseen. (Varmista, että työpaikka- ja yhteystietosi ovat ajan tasalla!)

Lisätietoa neuvottelujen kulusta päivitetään jatkossa mm. TEKin ja YTN:n kotisivuille sekä alojen facebook-sivuille. Myös YTN viestii tilanteen kehittymisestä suoraan sopimusten piirissä oleville jäsenille.

YTN:n sopimusalojen sivut löytyvät täältä.
 
Seuraa omaa alaasi Facebookissa:

Tavoitammehan sinut? Varmista työpaikka- ja yhteystietojesi ajantasaisuus!
Neuvotteluiden kannalta on tärkeää, että voimme tarvittaessa tavoittaa jäsenemme, ja että tiedämme missä työpaikoissa ja millä alalla he työskentelevät. Varmista siis, että työpaikka- ja yhteystietosi ovat TEKin jäsentiedoissasi ajan tasalla, nyt on oikea aika tehdä se. Suosittelemme myös lisäämään jäsentietoihin työpaikan mailin lisäksi henkilökohtaisen sähköpostiosoitteen. Voit tarkistaa ja muuttaa tietojasi osoitteessa: https://oma.tek.fi