Tekesille hakemuksia enemmän kuin koskaan

|
Uutinen
Kuuntele

Innovaatiorahoituskeskus Tekesin rahoittamissa projekteissa syntyi viime vuonna yli tuhat patenttia ja yli 1200 tuotetta, palvelua tai prosessia.

Innovaatiorahoituskeskus Tekesin rahoittamissa projekteissa syntyi viime vuonna yli tuhat patenttia ja yli 1200 tuotetta, palvelua tai prosessia.

Yritykset hakivat viime vuonna Tekesiltä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitusta enemmän kuin koskaan aiemmin. Tekes sijoitti viime vuonna yritysten ja tutkimusorganisaatioiden projekteihin 577 miljoonaa euroa. Yritykset hakivat Tekesiltä 20 prosenttia suurempaa summaa kuin edellisenä vuonna.

– Hankkeiden koko oli pienempi edellisvuoteen verrattuna. Voidaan sanoa, että hakemuksia tuli aiempaa enemmän mutta pienemmällä riskillä, kiteytti Tekesin pääjohtaja Pekka Soini ja viittasi heikkoihin talouslukuihin.

Yritysten projekteihin suunnatusta rahoituksesta 349 miljoonasta kaksi kolmasosaa kohdistui pienille ja keskisuurille yrityksille. Viime vuonna päättyneissä projekteissa syntyi 1270 tuotetta, palvelua tai prosessia ja 1030 patenttia.

Soinin mukaan noin 250 hyvää hakemusta jouduttiin hylkäämään, koska Tekesin rahat eivät enää riittäneet niihin.

– Tekesin rahoitusleikkausten johdosta saatamme joutua jatkossa hylkäämään vielä enemmän hyviä projekteja. Tällöin haavista putoaa jatkossa entistä enemmän potentiaalisia kasvuyrityksiä, Soini pelkää.

Startup-yritysten aktiivisuus lisääntynyt

Tekes rahoitti viime vuonna noin 680 startup-yritystä noin 133 miljoonalla eurolla. Alle 6-vuotiaille yrityksille myönnetystä rahoituksesta 67 miljoonaa euroa oli avustusta ja 58 miljoonaa euroa lainaa. Projektin kuluista vähintään 25 prosenttia tulee kattaa muulla rahoituksella.

– Tekes toimii entistä vuorovaikutuksellisemmin tiimien kanssa. Etsimme ensin yritysten markkinamahdollisuuksia ja vasta sitten rahoitamme tutkimus- ja kehitystoimintaa, kuvailee Nuoret yritykset -vastuualueen johtaja Jukka Häyrynen.

Häyrynen pitää erityisenä kruununjalokivenä Nuoret innovatiiviset yritykset -ohjelmaa (NIY), joka on tarkoitettu kaikkein lupaavimmille alle 6-vuotiaille yrityksille. Tutkimus- ja kehitystoiminnan lisäksi rahoitus voi kohdistua koko liiketoiminnan kehittämiseen ja kansainvälistymiseen. Rahoitus on vaiheistettu useaan jaksoon, ja se voidaan keskeyttää, jos yritys ei saavuta tavoitteita.  

Viime vuonna NIY-rahaa myönnettiin vajaat 25 miljoonaa euroa. Ohjelmassa on rahoitettu lähes 200 yritystä, ja 55 yritystä on läpäissyt koko rahoituksen. Rahoitus on käynnissä 87 yrityksen kohdalla ja 58 yritystä on keskeyttänyt sen.

– Merkittävää on kombinaatio, raha yhdistetään sparraukseen. Se on laajentumisvaiheessa ja kansainvälisille markkinoille mentäessä tärkeää, Soini toteaa.

Häyrysen mukaan mallia tullaan hyödyntämään jatkossa myös muussa Tekesin rahoitustoiminnassa.

Tekesin rahoittamien nuorten innovatiivisten yritysten liikevaihdon kasvu oli viisinkertainen vertailuyrityksiin verrattuna. Vuotuinen kasvu oli keskimäärin 150 prosenttia vuosina 2006–2010.