TEK: VTT:tä ei saa näivettää

|
Uutinen
Kuuntele

VTT on Suomen elinkeinoelämää keskeisesti tukeva tutkimuslaitos. Hallituksen ei tule budjettipäätöksillään pahentaa VTT:n talousahdinkoa.

Tekniikan akateemiset TEKin mielestä tilanne on erittäin huolestuttava, sillä kahdessa vuodessa VTT:n henkilöstömäärä uhkaa vähentyä viidenneksellä. VTT ilmoitti tänään aloittavansa korkeintaan 350 henkilön vähentämiseen tähtäävät yt-neuvottelut. Viime vuonna käytyjen yt-neuvottelujen seurauksena VTT:n henkilöstömäärä supistui 255 henkilöllä.   

VTT perustelee yt-neuvotteluja kotimaisen yksityisen sektorin vähentyneellä kysynnällä ja valtion säästötoimilla.

– On huolestuttavaa, että valtio ja yritykset panostavat vaikeassa taloustilanteessa entistä vähemmän uusia innovaatiota ja uutta teollisuutta luovaan toimintaan. Valtion pitäisi nyt turvata keskeisimmän innovaatiomoottorinsa rahoitus budjettineuvotteluissa, korostaa TEKin puheenjohtaja Marjo Matikainen-Kallström.

– Erilaisiin tutkimushankkeisiin on vaikea saada myöskään tukea EU:lta, jos vaadittava oma rahoitusosuus puuttuu, Matikainen-Kallström huomauttaa.

Matikainen-Kallströmin mielestä valtion tulisi nyt kohdistaa VTT:n ja Tekesin kautta lisärahoitusta Suomen tulevaisuuden kannalta keskeisiin painopistealueisiin, kuten ICT-alaan, biotalouteen sekä terveyteen ja hyvinvointiin. Tiiviimpi yhteistyö Strategisen huippuosaamisen keskittymien eli SHOKien kanssa tukisi tavoitteellista tutkimustyötä.

– Tätä kautta saadaan VTT:lle Suomen talouden kasvua tukevia asiakasprojekteja.

Lisätietoja: TEKin puheenjohtaja Marjo Matikainen-Kallström 050 512 1578