TEK: Työkokemus on ratkaisevaa vastavalmistuneen työllistymiselle

|
Uutinen
Kuuntele

Helsingin Sanomissa julkaistu kansleri Kari Raivion mielipidekirjoitus on herättänyt viime päivinä vilkasta keskustelua opiskelijoiden työnteosta. Työkokemus on TEKin mukaan ratkaisevan tärkeää opiskelijalle.

Helsingin yliopiston entinen kansleri Kari Raivio moitti kovin sanoin opiskelijoiden työssäkäyntiä (HS 23.1). Hänestä työkokemuksen merkitys on heikosti perusteltu myytti. Tekniikan akateemiset TEKin tutkimusten ja käytännön palvelukokemusten perusteella työssäkäynnillä on kuitenkin selkeä yhteys vastavalmistuneiden työllistymiseen.

TEKin ja tekniikan yliopistojen yhdessä tekemän vastavalmistuneiden palautekyselyn mukaan opintojen aikana hankittu työkokemus ja verkostot ovat tärkein työllistymisen väylä.

– Uusimpien tulosten mukaan lähes neljä viidestä vastavalmistuneesta diplomi-insinööristä työllistyi lopputyöpaikkaansa tai työnantajalle, jolle oli tehnyt aiemmin töitä, TEKin koulutuspolitiikan asiamies Pirre Hyötynen kertoo.

Työkokemuksen kautta kehittyvät keskeiset työelämän edellyttämät taidot: erityisesti omaan opintoalaan liittyvä osaaminen, kyvyt soveltaa teoriaa käytäntöön sekä ongelmanratkaisutaidot. Työssäkäynti kehittää myös sellaista mikä opinnoissa saattaa jäädä paitsioon, kuten ihmissuhdetaidot ja itseluottamus. 

– Ilman työkokemusta vastavalmistuneen työllistyminen hidastuu merkittävästi. On yhteiskunnankin etu, että yliopistoista valmistuneet työllistyvät, yksikönjohtaja Sari Taukojärvi TEKin urapalveluista sanoo.

Ratkaisuna tilanteeseen saattaisi olla työssäkäynnin opinnollistaminen. Työssä karttuvaa osaamista voisi hyödyntää nykyistä enemmän osana yliopistotutkintoa. Ideaalitapauksessa teoreettinen opiskelu ja työkokemus täydentäisivät vahvemmin toisiaan. 

– Monella alalla korkeakoulutettujen työura ja sen myötä osallistuminen verotalkoisiin alkaa jo ennen virallista valmistumista, Hyötynen sanoo.

Raivio peräänkuulutti opiskelijoiden yhteiskuntavastuuta. Relevanttia työkokemusta hankkiva ja sitä kautta koulutusta vastaaviin tehtäviin kiinnittyvä opiskelija on mitä suurimmassa määrin yhteiskuntavastuullinen.

– Myös omien opintojen vastuullista hoitamista voidaan edellyttää opiskelijoilta, Taukojärvi lisää.