TEK tarvitsee kaikkien jäsentensä näkökulmat toimintansa tueksi

|
Uutinen
Kuuntele

– Haluamme jatkaa keskustelua tästä ja muista koulutuspoliittisista ja yhteiskunnallisista asioista opiskelijajäsentemme kanssa, sanoo TEKin hallituksen puheenjohtaja Marjo Matikainen-Kallström liittyen sosiaalisessa mediassa uudelleen esiin nostettuun kysymykseen TEKin suhtautumisesta yliopistojen lukukausimaksuihin.

Sosiaalisessa mediassa on noussut uudelleen keskusteluun TEKin koulutuspoliittiseen ohjelmaan noin vuosi sitten lukuisien muiden linjausten ohella kirjattu kanta, jonka mukaan yliopistoissa voitaisiin ottaa käyttöön lukukausimaksut siten, että maksut kompensoitaisiin suomalaisille opiskelijoille tukijärjestelmän kautta.

Opiskelijoiden keskuudessa lukukausimaksua on vastustettu perustellen vastustusta muun muassa sillä, että taloudellisesti vaikeina aikoina lukukausimaksun kompensointi olisi helppo vetää pois myös suomalaisilta opiskelijoilta. Aalto-yliopiston Fyysikkokillassa TEKin lukukausimaksukanta on nähty niin isona asiana, että kilta harkitsi irtisanoutumista yhteistyöstä TEKin kanssa. Asiasta päättämään oli kutsuttu eiliseksi koolle killan yleiskokous.

Kokouksessa oli kutsuttuina paikalla myös TEKin edustajia, jotka kertoivat, miten koulutuspoliittinen ohjelma luotiin, millä perusteilla siinä olevat linjaukset on tehty sekä mitä muuta TEKissä tehdään esimerkiksi edunvalvonnassa ja jäsenpalvelujen ja -etujen tarjoamisessa. Myös TEKin päätöksentekoa ja mahdollisuuksia osallistua siihen käytiin läpi.

- TEKin hallituksen puheenjohtaja Marjo Matikainen-Kallström ei allekirjoita väitettä, jonka mukaan TEK ei olisi ollenkaan kuunnellut opiskelijoiden mielipiteitä. TEKin hallinnossa on mukana kaikilla tasoilla opiskelijoiden äänivaltainen edustus, ja maksullisuuden hyödyistä ja myös siihen liittyvistä riskeistä käytiin perusteellinen keskustelu sekä koulutusvaliokunnassa että hallituksessa. 

Keskustelua käytiin myös kentällä eri tapaamisissa niiden kahden vuoden aikana, jona laaja koulutuspoliittinen ohjelma laadittiin. Ohjelmaan mukaan tulleen lukukausimaksun keräämisen mahdollistava kannanyhteydessä nimenomaan edellytettiin, että maksuttomuus käytännössä toteutuu suomalaisille opiskelijoille jatkossakin kompensoimalla mahdollinen lukukausimaksu täysimääräisesti heille. Enemmistö TEKin koulutuspoliittisten kantojen muotoiluun osallistuneista oli kuitenkin lopulta eri mieltä opiskelijaedustajien enemmistön kanssa.

Matikainen-Kallström pitää harkinnan arvoisena vaihtoehtona sitä, että lukukausimaksuja keräättäisiin ainoastaan EU/ETA-aliueen ulkopuolisilta opiskelijoilta. Tosin muissa Euroopan maissa suuntaus näyttää olevan kohti maksullisuutta, ja Suomen voi lopulta olla vaikea pysytellä yksinäisenä maksuttomana saarekkeena.

– Haluamme jatkaa keskustelua tästä ja muista koulutuspoliittisista ja yhteiskunnallisista asioista opiskelijajäsentemme kanssa, Matikainen-Kallström painottaa. On aika-ajoin hyvä ottaa keskusteluun myös ne tavat ja väylät joilla TEKin päätöksenteossa vaikutetaan. Opiskelijoiden ääni on aina TEKille tärkeä, sillä opiskelijat ovat se jäsenryhmä, johon TEKin toiminta vaikuttaa pisimmällä tähtäimellä.