TEK protesterar genom att donera till universiteten

|
Uutinen
Kuuntele

Universitetens finansiering har skurits ned avsevärt under denna regeringsperiod. TEK protesterar mot nedskärningarna genom att under sitt 120‑årsjubileumsår donera till landets universitet.

Donationssummorna bestäms utifrån antalet utexaminerade inom tekniska och matematisk-naturvetenskapliga områden. Den 14 oktober donerade TEK 15 000 euro till Vasa universitet och den 18 oktober 125 000 euro till Uleåborgs universitet.

Läs mer om donationerna (på finska):

TEK anordnar ett seminarium med anledning av sitt jubileumsår i Otnäs den 17 november. Seminariets talare är framtidslöften inom teknik, och på evenemanget publiceras TEK:s och TFiF:s donation till Aalto-universitetet.