Opiskelijat istuvat ulkona, takanaan aurinkopaneeli.

TEK on mukana ajamassa reilua vihreää siirtymää

|
Uutinen

Yli 60 järjestöä kampanjoi sen puolesta, että tuleva hallitus sitoutuu toteuttamaan vihreän siirtymän oikeudenmukaisesti.

TEK näkee, että vihreän siirtymän tavoite on pysäyttää ilmastonmuutos ja luontokato sekä rakentaa hiilineutraaliin kiertotalouteen perustuva, ekologisesti kestävä hyvinvointiyhteiskunta.

Tänään käynnistyvä Oikeudenmukainen siirtymä – nyt! -kampanja vaatii, että vihreän siirtymän konkreettisissa toimissa on otettava huomioon, että siirtymä kohtelee ihmisiä reilusti.

Kampanja kannustaa kansanedustajaehdokkaita sitoutumaan reiluun vihreään siirtymään ja kampanjan kymmeneen periaatteeseen. Periaatteet ovat ehdotus tulevalle hallitukselle siitä, miten ilmasto- ja luontokatotoimia tulee toteuttaa.

TEK tukee kampanjaa ja on yksi yli kuudestakymmenestä suomalaisesta järjestöstä, joka on sitoutunut periaatteisiin toiminnassaan ja vaikuttamistyössään. Muita akavalaisia järjestöjä ovat muun muassa Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ja Akavan Erityisalat. Myös Suomen evankelis-luterilainen kirkko on kampanjassa mukana. Kampanjaa koordinoi yritysvastuujärjestö Finnwatch.

– Haluamme lopettaa kiistelyn siitä, tehdäänkö tieteenmukaiset ilmasto- ja luontokatotoimet. Ne on tehtävä. Eduskuntavaaleissa on keskusteltava siitä, miten tarvittavien toimien oikeudenmukaisuus varmistetaan, sanoo Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finér kampanjan tiedotteessa.

TEKin mielestä Oikeudenmukainen siirtymä – nyt! -kampanja ja sen tavoite ovat tärkeitä.

Kuvassa on TEKin toiminnanjohtaja Jari Jokinen. Markus Sommers
Oikeudenmukaisen siirtymän varmistamisessa pidämme tärkeinä koulutusta ja tki-investointeja.
- Jari Jokinen

– Vihreä siirtymä tarjoaa useille mielekästä ja merkityksellistä työtä maailman pelastamiseksi. Edellytyksenä on, että näillä ihmisillä on riittävä tieto ja osaaminen. Oikeudenmukaisen siirtymän varmistamisessa pidämme tärkeinä koulutusta ja tki-investointeja, TEKin toiminnanjohtaja Jari Jokinen sanoo.

Oikeudenmukaisen vihreän siirtymän kymmenestä periaatteesta erityisesti kolme eli ”Ihmisarvoista työtä”, ”Osallistavuus” ja ”Tietoperustaisuus” ovat TEKille tärkeitä. 

Ihmisarvoisen työn periaate koskee ilmastotoimien myötä työnsä menettäviä. Kampanja vaatii, että työnsä menettävät on otettava vihreässä siirtymässä huomioon siten, että heidän on mahdollista päivittää osaamistaan ja saada osaamisen avulla uutta, hyvälaatuista työtä. 

Osallistavuus tarkoittaa periaatteena sitä, että niin yksittäiset ihmiset kuin esimerkiksi työmarkkinaosapuolet voivat osallistua päätöksentekoon koskien ilmasto- ja luontokatotoimia. 

Tietoperustaisuus tarkoittaa sitä, että päättäjät perustavat vihreän siirtymän toimenpiteet parhaaseen tieteelliseen tietoon. Tässä TEKin jäsenet ovat avainasemassa teknologiaratkaisujen tuntijana ja kehittäjänä sekä tiedon tarjoajana.

Jussi-Pekka Teini
TEKin jäsenistön osaamisen valjastaminen vihreään siirtymään on erityisen tärkeää.
- Jussi-Pekka Teini

– Ympäristökriisin ratkaisuihin tarvitaan kaikki alat ja koulutustasot mukaan, mutta TEKin jäsenistön osaamisen valjastaminen vihreään siirtymään on erityisen tärkeää. Meidän jäsenemme kehittävät niitä tieteen ja tekniikan ratkaisuja, joilla siirrymme vähähiiliseen yhteiskuntaan, TEKin kestävän teknologiayhteiskunnan asiantuntija Jussi-Pekka Teini sanoo.

TEK viettää vuonna 2023 Vihreän siirtymän teemavuotta.

image with text

Tutustu kampanjaan sekä kampanjan kymmeneen periaatteeseen: http://oikeudenmukainensiirtyma.fi