TEK lahjoitti teekkarikulttuurille 100 000 euroa

|
Uutinen
Kuuntele

Lahjoituksen tarkoitus on teekkarikulttuurin vaaliminen ja kehittäminen eri puolilla Suomea.

Tekniikan akateemiset TEK lahjoittaa yhteensä 100 000 euron edestä stipendejä teekkarikulttuurille sekä matemaattis-luonnontieteellisten opiskelijoiden yhdistykselle (ML-opiskelijayhdistys). Lahjoitus julkistettiin lauantaina 27.10.2018 Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan viimeisissä vuosijuhlissa. TEK on syksyn aikana toteuttanut myös laajan opiskelijatutkimuksen, jonka tulokset se antaa samalla opiskelijayhdistysten käyttöön. Tuloksia ollaan parhaillaan analysoimassa syvällisesti.

TEKin toiminnanjohtaja Jari Jokinen puhui teekkariudesta TTYY:n vuosijuhlassa.

– Teekkariutta on, että jokainen saa tulla mukaan sellaisena kuin on. TEKin tuore opiskelijatutkimus kertoo, että Tampere loistaa tässä: kiltoihin ja kerhoihin on helppo tulla mukaan riippumatta siitä mitä sukupuolta olet tai mistä olet kotoisin. Tutkimuksemme mukaan teekkareiden kovimpia arvoja ovat hyväntahtoisuus, universalismi ja työn arvostus. Ne ovat arvoja, joilla välitetään ja rakennetaan.

– Teekkariuteen kuuluu se, että kaveria ei jätetä. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että se solun hiljaisinkin tyyppi raahataan mukaan porukoihin, excuille ja tapahtumiin, Jokinen sanoi.

Matti Vähä-Heikkilän mukaan teekkarikulttuuri ei tarvitse pelastamista, se voi hyvin ja elää ajassa.

– Lahjoituksella haluamme osoittaa arvotusta sekä tukea tälle hienolle ja ainutlaatuiselle teekkarikulttuurille, mikä meillä Suomessa on. Tutkimuksemme paikkakuntakohtaiset tutkimustulokset auttavat opiskelijayhdistyksiä kohdistamaan lahjoitukset opiskelija- ja teekkarikulttuurin kehittämiseen ja vaalimiseen, kertoo TEKin opiskelijatoiminnan asiantuntija Matti Vähä-Heikkilä

Ennen laajaa opiskelijatutkimusta TEK toteutti pilottina tutkimuksen Aalto-yliopiston tuotantotalouden kilta Prodekon kanssa. Aloite tutkimuksen tekemiseen tuli Prodekolta. Kyselyssä selvitettiin esimerkiksi, kuinka aktiivisesti opiskelijat osallistuvat killan toimintaan sekä koetaanko opiskelijoiden keskuudessa häirintää, syrjintää, kiusaamista tai painostamista.

Tutkimustieto tukemaan kulttuurin uudistumista

Pilottitutkimuksen hyvien kokemusten pohjalta TEK päätti toteuttaa laajan opiskelijakyselyn koko jäsenkunnalle. Opiskelijatutkimusta on kehitetty alusta alkaen yhdessä ylioppilaskuntien edustajien kanssa. Tavoitteena on, että se palvelisi opiskelijayhdistysten toiminnan kehittämistä mahdollisimman hyvin. Tutkimustulosten pohjalta myös Prodeko on saanut paljon arvokasta tietoa oman toimintansa kehittämiseen ja tehnyt jo useita toimenpiteitä.

– Tutkimuksesta saimme arvokasta tietoa siitä, miten voimme kehittää toimintaamme, niin että se palvelisi yhä paremmin kaikkia jäseniämme. Useita toimenpiteitä olemmekin jo toteuttaneet ja kehitämme kyselyn pohjalta mm. fukseille tarkoitettua vuosittaista hyvinvointivalmennustamme ja keväällä lanseerasimme uudet häirintäyhdyshenkilöt, joihin voi olla yhteydessä, jos kokee tulleensa millään lailla häirityksi, kiusatuksi tai syrjityksi, kertoo Prodekon puheenjohtaja Olli Kiikkilä.  

TEKin rahalahjoituksen summa jaetaan pääluvun mukaan Aalto-yliopiston, Lappeenrannan, Tampereen, Turun, Oulun ja Vaasan yliopistojen teekkareille sekä TEKin ML-opiskelijayhdistyksen toimintaan. Teekkareiden lahjoitukset annetaan ylioppilaskuntien tai niiden teekkareiden alajärjestöjen käyttöön paikkakunnasta riippuen.

Avainsanat: