TEK: Koulutus uusiksi – Suomi nousuun!

|
Uutinen
Kuuntele

Suomen korkeakoulujen rahoitusta on uudistettava huomattavasti, jotta niukoilla resursseilla pystytään jatkossakin tuottamaan maallemme kilpailukykyistä osaamista ja sen avulla työtä ja hyvinvointia suomalaisille.

  • Onnistuakseen tässä tehtävässä yliopistot tarvitsevat innostavan, kansainvälisen oppimis- ja tutkimusympäristön sekä tiivistä yhteistyötä ympäröivän yhteiskunnan kanssa.
  • Yliopistojen rahoituspohjaa on laajennettava ryhtymällä perimään koulutusmaksuja ulkomaalaisilta.
  • Ylipistojen rahoitusmallissa on otettava huomioon osa-aikainen opiskelu maisterivaiheessa.
  • Työelämässä olevien osaamisesta huolehtimiseksi on otettava käyttöön henkilökohtaiset koulutustilit.

Näin linjataan Tekniikan akateemiset TEKin uudistetussa koulutuspoliittisessa ohjelmassa Parasta Suomelle, joka julkistettiin asiantuntijaseminaarissa 6.5. Ohjelmassa asetetaan tavoitteeksi, että pieni Suomi olisi jatkossakin osaamisen suurvalta.

Kaikkihan ovat tästä samaa mieltä: Suomen kilpailukyky perustuu huippuosaamiseen ja sen avulla luotaviin vientituotteisiin.

- Myönteistä puhetta on kuitenkin enemmän kuin tekoja suomalaisen osaamisen ja sen kautta työllisyyden varmistamiseksi, sanoo TEKin hallituksen puheenjohtaja Marjo Matikainen-Kallström.

- Jo työelämässä olevien osaamisen uudistamisen rahoittamiseksi on otettava käyttöön kansalaisten henkilökohtaiset koulutustilit, joiden rahoitukseen osallistuvat kolmikantaisesti yhteiskunta, työnantajat ja kansalaiset itse. Yliopistojen rahoitusta on välttämätöntä lisätä useilla keinoilla, muun muassa lisäämällä budjettirahoitusta, myymällä koulutuspalveluja ja ottamalla käyttöön ulkomaalaisten lukukausimaksut.

Tarvitaan innostava kampus ja tiivistä yhteistyötä ympäröivän yhteiskunnan kanssa

Suomalaisten tekniikan yliopistojen vahvuus on tiivis yhteistyö elinkeinoelämän kanssa. Tutkitusti suurin osa valmistuneista työllistyy diplomityö- tai harjoittelupaikkaan. Valmistuvilla on ponnistuspohjanaan keskimäärin noin kahden vuoden työkokemuksen tuottama osaaminen.

- Meidän on rakennettava yliopistojemme kilpailukykyä olemassa oleville vahvuuksille.  Yliopisto, yritykset ja ympäröivä yhteiskunta voivat muodostaa laajemman oppivan yhteisön, jossa osaamista päästään viemään nopeasti käytännön innovaatioiksi, sanoo TEKin koulutuspolitiikan johtaja Kati Korhonen-Yrjänheikki.

- Menestymme tulevaisuudessa tekemällä elinkeinoelämäyhteistyöstä nykyistä strategisempaa, otetaan yritykset laajasti kampuksille ja tehdään tutkimus- ja kehitysprojekteja yhdessä ympäröivän kaupungin kanssa. Koska varsinkin edistyneempien opiskelijoiden työssäkäynti opintojen ohessa on hyödyksi kaikille asianosaisille, yliopistojen rahoitusjärjestelmän pitää ottaa huomioon myös osa-aikainen opiskelu vaihtoehtona maisterivaiheen opinnoissa.

Digitalisaatio mullistaa oppimisympäristön – myös peruskoulussa 

Oppimisympäristön uudistamistarve ja digitalisaatio koskee yhtä hyvin yliopistoja kuin kaikkia muitakin oppilaitoksia.

-Heikentyneiden oppimistulosten valossa on viimeinen hetki lähteä uudistamaan peruskoulua, ja moderni teknologia on tuotava opettajien avuksi.  Opetuksen on oltava innostavaa ja vahvassa yhteydessä jokapäiväiseen elämään, toteaa Korhonen-Yrjänheikki.

Aineistot:

Parasta Suomelle - TEKin koulutuspoliittinen ohjelma (pdf)

Parasta Suomelle  -tiivistelmä (pdf)

Parasta Suomelle  -ohjelman esittely julkistusseminaarissa 6.5.29014 (pdf)

Artikkeli Parasta Suomelle -seminaarin paneelikeskusteluista 6.5.2014