TEK: Käytännönläheistä suunnitteluosaamista rakennusalalle

|
Uutinen
Kuuntele

Koulutuksen aloittamisen sijaan on otettava aikalisä ja selvitettävä koko korkeakoulutasoisen rakentamisalan osaamis-­ ja tutkintotarpeet.

Opetus-­ ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä on tehnyt esityksen ammattikorkeakouluissa aloitettavan rakennusarkkitehtikoulutuksen sisällöstä, tutkinnon laajuudesta ja koulutusvolyymistä sekä selvittänyt sen yhteydet olemassa olevaan ammattikorkeakoulutasoiseen koulutukseen.

TEKin mielestä työryhmän muistio on liian kapea-alainen eikä sisällä tarvittavia perusteluja kokonaan uuden koulutuksen aloittamiseksi.

Koulutuksen aloittamisen sijaan on otettava aikalisä ja selvitettävä koko korkeakoulutasoisen rakentamisalan osaamis-­ ja tutkintotarpeet.

Työryhmä esityksistä TEK nostaa erityisen ongelmallisiksi seuraavat asiat:

  • Ehdotus tehtäville joihin rakennusarkkitehtejä halutaan on päällekkäinen arkkitehdin tehtävien kanssa.
  • Työryhmä ei ole esittänyt, miten ammattipätevyysdirektiivin vaatima kahden vuoden harjoittelu valmistumisen jälkeen toteutettaisiin.
  • Koulutuksen käynnistäminen vaatii lisäresursseja erityisesti henkilöstön osalta.
  • Alan tarvitsema lisäkoulutus voitaisiin toteuttaa laajentamalla yliopistojen arkkitehtuurikoulutusta.
  • KESUn mukaan arkkitehtuurin ja rakentamisen koulutusta tulisi lisätä yliopistotasolla ja vähentää ammattikorkeakoulutasolla.
  • Työryhmässä olisi pitänyt olla arkkitehtuurialan yliopistollista osaamista.
  • Tutkinnon tuottama nimike rakennusarkkitehti (AMK) aiheuttaa sekaannuksen arkkitehti-­nimikkeen kanssa. Sopivampi nimike voisi olla esimerkiksi talonsuunnitteluinsinööri.
     
  • TEKin lausunto: Käytännönläheistä suunnitteluosaamista rakennusalalle (pdf)