TEK ja Suomen Ekonomit: Yrittäjä-palkansaaja –roolien välistä siirtymistä pitää helpottaa

|
Uutinen
Kuuntele

Suomen Ekonomit ja Tekniikan akateemiset TEK vaativat yrittäjän ja palkansaajan roolien selkeyttämistä lainsäädännössä ja viranomaisten toiminnassa.

Liitot haluavat kiinnittää huomiota siihen, että yrittäjien, palkansaajien ja koko yhteiskunnan edut ovat samansuuntaisia, eivät vastakkaisia. Luomalla hyvä kasvualusta yritystoiminnalle on mahdollista säilyttää ja lisätä työpaikkoja sekä kasvattaa kansantaloutta ja hyvinvointia.

Ekonomien yrittäjätyöryhmän puheenjohtajan Timo Ropen mukaan eri viranomaisten tulkinta siitä, kuka on yrittäjä, ovat hyvin erilaisia: ”Verottajan, työvoimahallinnon ja sosiaaliturvaviranomaisten kriteerit vaihtelevat. Monet viranomaisten väliset prosessit voivat kestää vuositolkulla niin, että käteen jää yrittäjäriski ilman työsuhdeturvaa.”

TEKin yrittäjyysvaliokunnan puheenjohtajan Mika Uusi-Pietilän mukaan vaarassa ovat myös perheenjäsenet, jotka voidaan tietyin ehdoin tulkita yrittäjiksi, vaikka he eivät tekisikään töitä yrityksessä. ”Taloudellisesti epävarmana aikana ylimääräinen byrokratia ei saa vaikeuttaa perheiden ja yrittäjien tilannetta entisestään”, Mika Uusi-Pietilä painottaa.

Ekonomit ja Tekniikan akateemiset ehdottavat, että jokaisen yksilön tulisi itse pystyä määrittelemään ensisijaisen tulonansaintastatuksensa yrittäjä- ja palkansaaja -position välillä. Henkilön tulisi siis saada yrittäjä- tai palkansaajatuloa ilman, että se määrittelee automaattisesti henkilön asemaa. Tämä vähentäisi merkittävästi byrokratiaa ja helpottaisi yrityksen väliaikaista ”hyllylle laittamista” esimerkiksi sesonkiluontoisessa yrittämisessä. Tämä loisi selkeän raamin myös sivutoimiselle yrittäjyydelle ja sivutoimiselle palkansaajalle.

Tämän lisäksi liitot ehdottavat, että yrittäjäeläkekassojen (YEL) ja työeläkekassojen (TyEL) välillä siirtymistä tulisi joustavoittaa. Kassojen välillä pitää ottaa käyttöön mahdollisuus pysyä TyEL/YEL -maksujen piirissä kolme vuotta, vaikka virallinen status vaihtuisikin. Tämä myös madaltaisi kynnystä tarttua uusiin tilaisuuksiin.