TEK ja SEFE: Yhteiskunnan ja työelämän koetinkivi on luottamus

|
Uutinen
Kuuntele
TEKin Suomen Ekonomiliitto SEFEn yhteisessä AfterAreenassa Porissa jälkilöylytettiin SuomiAreenan keskusteluja vaikuttamisen, työelämän ja talouden näkökulmasta.
Toistuvina teemoina SuomiAreenan keskusteluissa maan tilasta ovat nousseet asenne, luottamus, johtajuus, työhyvinvointi ja kestävä kasvu.
Suomalainen yhteiskunta ei nouse suosta, jollemme pysty muuttamaan suhtautumistamme asioihin. Valitus ei johda mihinkään, vaan tarvitaan uutta ajattelua ja tekemistä. Erityisesti korkeasti koulutettujen tehtävä on viedä eteenpäin suomalaista työtä ja suomalaista kansantaloutta, vastakkainasettelu tilanteessa ei voi olla.
Työntekijät ja työnantajat ovat samalla puolella, ja kun uskallamme luottaa toisiimme työelämässä, pystymme rakentamaan ja kehittämään uudenlaista työtä ja työelämää, jossa kaikki voivat hyvin. SEFEn ja TEKin jäsenet erityisesti ovat avainihmisiä, joiden motto on auttaa yrityksiä tekemään enemmän.
Ammattijärjestöjen tehtävä on vaikuttaa jäsentensä puolesta ja ajaa heidän etujaan. Miksi ammattijärjestöjen lobbaamista kyseenalaistetaan, kun kaikkien kansalaisjärjestöjen tavoite on edistää omia päämääriään ja vaikuttaa niiden puolesta, AfterAreenalla ihmeteltiin. Kun suomalaisesta työvoimasta noin 80 prosenttia on järjestäytynyt, on selvää, että järjestöjen velvollisuus on esittää jäsenten asioita myös poliittisille päättäjille.  
Työelämän ja työmarkkinoiden muuttuessa keskeisinä kestävän kasvun ja työhyvinvoinnin kannalta nousevat esiin joustavuus, johtaminen ja osaaminen. Henkilöstö on yrityksen ja myös yhteiskunnan tärkein voimavara ja koulutus on investointi. Kuitenkaan esimiestyölle ja johtamiselle ei anneta sen vaatimaa aikaa.
AfterAreenassa hämmästeltiin myös, miksi samoista asioista pitää keskustella vuosi vuoden jälkeen, mutta mitään ei tapahdu. Puuttuuko meiltä kansakuntana luottamus, jolla muutoksia saadaan aikaan? Keinoja meillä jo on, kun vain tartumme asi