TEK ja IL: Ydinvoiman lisärakentamisella eroon sähkön nettotuonnista

|
Uutinen
Kuuntele

Tekniikan akateemiset TEK ja Insinööriliitto IL kannattavat ydinvoiman lisärakentamista Suomeen myös Olkiluoto 3:n valmistumisen jälkeen.

– Ilmasto-olosuhteidemme, sijaintimme ja teollisuutemme rakenteen takia sähkön saatavuus ja hinta ovat Suomen elinkeinoelämälle keskeisiä kilpailukykytekijöitä. Siksi sähköntuotannon omavaraisuusastetta tulee kasvattaa ja varmistaa sille kohtuullinen, kilpailukykyinen hintataso, sanoo TEKin puheenjohtaja, kansanedustaja Marjo Matikainen-Kallström.
 
Omavaraisuuden nostaminen on tarpeellista, sillä sähkön nettotuonti kattaa jo noin 20 % Suomen sähkönkulutuksesta, ja käytämme 8,5 miljardia euroa vuodessa tuontienergiaan. Lisäksi nykyiset, 1970-luvulla rakennetut ydinvoimalat on joskus korvattava.
 
Taantuma on alentanut sähkönkulutusta, mutta tulevaisuudessa kulutus lisääntyy. Kulutusta lisäävät muun muassa siirtyminen liikenteessä fossiilisten polttoaineiden käytöstä ladattaviin hybridiautoihin ja sähköautoihin sekä lämpöpumppujen lisääntyvä käyttö. Digitalisoituminenkaan ei onnistu ilman sähköä.
 
– Ydinvoima takaa vakaan sähköntuotannon järkevällä hinnalla, ja se sopii siten hyvin perusvoiman tuotantoon osana hiilipäästötöntä sähköntuotantojärjestelmää, toteaa Insinööriliiton puheenjohtaja Pertti Porokari.
 
Liittojen mielestä tulevaisuudessa on sekä nostettava energiatehokkuutta että vahvistettava kotimaista energiantuotantoa. Suomi tarvitsee uusia energiainnovaatioita ja niistä nousevaa teollisuutta. Käänne ei kuitenkaan tapahdu hetkessä, joten teollisuuden toiminta on varmistettava ja uusi kasvu mahdollistettava jo ennen niitä.
 
Suomi tarvitsee investointeja ja sitä kautta positiivisia signaaleja, sanotaan TEKin ja IL:n kannanotossa. Uusien yksiköiden työllistämisvaikutus niin rakentamisen aikana kuin laitosten valmistuttuakin on merkittävä. Ydinsähkö auttaa turvaamaan Suomen teollisuuden sähkön tarpeen.
 
– Teollisuuden on saatava sähköä kohtuuhinnalla pysyäkseen kilpailukykyisenä ja voidakseen tarjota työtä ja toimeentuloa suomalaisille, Matikainen-Kallström ja Porokari summaavat.