TEK: Hallitus purkaa keskeisiä yrittäjyyden ongelmakohtia

|
Uutinen
Kuuntele

Tekniikan akateemiset TEKin mielestä on hyvä, että hallitus edistää pienten ja keskisuurten yritysten sekä aloittelevien yritysten toimintaedellytyksiä.

TEKin mielestä on positiivista, että monia yrittäjyyden esteitä ollaan purkamassa. Siirtyminen palkansaajan ja yrittäjyyden välillä ollaan tekemässä helpommaksi, ja jatkossa starttirahaa voisi käyttää joustavammin esimerkiksi ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen. Hallitus myös aikoo tehdä sivutoimisen yritystoiminnan helpommaksi työttömälle.

– Aiemmin korkeakoulutetuilla tekniikan alan asiantuntijoilla on ollut ongelmia juuri näissä asioissa, huomauttaa tekniikka- ja yhteiskuntayksikön johtaja Pekka Pellinen.

Pellinen pitää hallituksen innovaatiopankkia ja -seteliä erittäin tervetulleina avauksina. Asiat ovat olleet TEKin tavoitelistalla jo pitkään.

– Aiemmin monet hyvät tuoteideat ja patentit ovat jääneet hyödyntämättä. Innovaatiopankki- ja seteli lisäävät yliopistojen ja tutkimuslaitosten sekä yritysmaailman välistä yhteistyöstä. Tämä mahdollistaa sen, että tuoreita tutkimustuloksia voidaan käyttää entistä tehokkaammin hyväksi, Pellinen uskoo.

Vaikka hallituksen suunta on oikea, tarvitaan vielä kuitenkin tuntuvia panostuksia innovaatiovetoiseen kasvuun. Muuten hallituksen työpaikkatavoite jää saavuttamatta.

– Yritystukijärjestelmää olisi voinut kohdentaa vielä voimakkaammin innovaatiotoimintaa edistäviin instrumentteihin Valtiontalouden tarkastusviraston vuoden 2014 raportin mukaisesti. Esimerkiksi tutkimus- ja kehitystoiminnan tuilla on positiiivista vaikutusta etenkin pk-yrityksille. Viime vuosina niitä on leikattu rajusti, Pellinen sanoo.

Lisätietoa:

Tekniikan akateemiset TEKin tekniikka- ja yhteiskuntayksikön johtaja Pekka Pellinen, puh. 040 521 9424

Avainsanat: