TEK donerar en miljon euro för utbildning och forskning inom teknik

|
Uutinen
Kuuntele

Teknikens akademikerförbund TEK fyller 120 år i år och donerar under jubileumsåret sammanlagt en miljon euro till finländska tekniska universitet. Summan fördelas mellan universiteten i förhållande till antalet teknikstuderande.

Den första donationen överlämnades till Tammerfors tekniska universitet på TEK:s födelsedag den 17 mars, i samband med ett jubileumsseminarium som arrangerades i samarbete med TTU.

– Donationerna är ett sätt att föra fram temat för TEK:s jubileumsår, Konkurrenskraft genom kompetens, eftersom de tekniska universiteten har en nyckelposition i skapandet av Finlands konkurrenskraft, säger TEK:s styrelseordförande Marjo Matikainen-Kallström.

Staten har lovat att kapitalisera universiteten till och med tredubbelt i förhållande till den privata finansiering de skaffat fram till slutet av 2017 om det reserverade anslaget på 150 miljoner euro räcker till. Donationerna från TEK i år kan alltså innebära att de tekniska universiteten får hela 4 miljoner euro extra.

Vi lyfter fram 120 skapare av konkurrenskraft!

Under sitt jubileumsår kommer TEK att publicera en serie porträtt där man lyfter fram 120 teknikproffs. Bland dessa finns både kända och okända, unga som erfarna.

Gemensamt för dem alla är att det har kompetens inom teknik och forskar i eller tillämpar teknik på ett sätt som för utvecklingen framåt och skapar välfärd för oss finländare.

TEK:s historia började med språkfrågan

I slutet av januari 1896 samlades en liten grupp finsksinnade ingenjörer och arkitekter i Finska Litteratursällskapets hus i Helsingfors för att grunda ett nytt sällskap med syfte att främja det finska språket inom tekniken och industrin. Suomenkielisten Teknikkojen Seura inledde sin verksamhet den 17 mars 1896 efter att senaten och kejsaren hade gett sitt tillstånd till det.

Den lilla gruppen aktiva har sedermera vuxit till en organisation med 73 000 medlemmar: diplomingenjörer och arkitekter samt matematiker, fysiker, it-experter, planeringsgeografer och formgivare som arbetar inom teknikbranschen. Teknikens akademikerförbund TEK är Akavas andra största medlemsorganisation.

På vår historik på nätet kan du bekanta dig med historien om TEK – organisationens stjärnstunder och svåra tider under loppet av 120 år.

Jubileumsårsturné till universitetsorter

TEK firar sitt jubileumsår främst i arbetets tecken. Seminarieserien inleddes i Tammerfors på TEK:s födelsedag den 17 mars. Under våren kommer vi att samlas i Åbo den 12 april och Villmanstrand den 21 april. Till hösten fortsätter turnén till Vasa den 14 oktober, Uleåborg den 18 oktober och Esbo den 17 november.

Även TEK:s visuella identitet har förnyats inför jubileumsåret.

Läs mer om jubileumsåret och bekanta dig med jubileumsårsmaterialet (på finska):